*
*
*
*
*
*
*
Chùm ảnh:Thầy trò thắp hương tưởng nhớ Đinch Tiên Hoàng ngày khai giảng Chùm ảnh: Những trò đùa thusinh hoạt thơ dại của học tập trò (P1)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chùm ảnh:Thầy trò dâng hương tưởng niệm Đinh Tiên Hoàng ngày knhì giảng Chùm ảnh: Những trò chơi thuở thơ ấu của học tập trò (P1)
*
*
*
*
*