Lý thuyết về lũy vượt của một số trong những hữu tỉ, cách làm lũy vượt với số nón tự nhiên và thoải mái cùng công thức tính tích với thương thơm của nhị lũy vượt cùng cơ số các em đã được biết làm việc bài viết trước.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa lớp 7


Bài này họ đang vận dụng kỹ năng và kiến thức định hướng đó để giải một vài bài bác tập về lũy quá với số nón tự nhiên của một số trong những hữu tỉ, những bài xích tập tính tích cùng tmùi hương của hai lũy quá thuộc cơ số.

• Lý thuyết về Lũy vượt của một trong những hữu tỉ, lũy quá với số nón tự nhiên, tính tích với thương thơm hai lũy thừa thuộc cơ số

Bài 27 trang 19 SGK Toán thù 7 Tập 1: Tính

*

> Lời giải:

*

*

(-0,2)2 = (-0,2).(-0,2) = 0,04.

(-5,3)0 = 1

Bài 28 trang 19 SGK Tân oán 7 Tập 1: Tính

*

Hãy đúc kết thừa nhận xem về dấu của lũy quá với số nón chẵn và lũy thừa cùng với số nón lẻ của một trong những hữu tỉ âm.

> Lời giải:

*

*

*

*

Từ công dụng trên ta tất cả nhấn xét:

- Lũy vượt cùng với số nón chẵn của một số trong những hữu tỉ âm là một trong những hữu tỉ dương.

- Lũy quá cùng với số mũ lẻ của một trong những hữu tỉ âm là một số hữu tỉ âm.

Bài 29 trang 19 SGK Toán thù 7 Tập 1: Viết số 

*
 bên dưới dạng một lũy quá, ví dụ 
*
. Hãy tìm kiếm những bí quyết viết khác.

> Lời giải:

- Ta gồm một vài biện pháp viết khác ví như sau:

 

*

Bài 30 trang 19 SGK Tân oán 7 Tập 1: Tìm x biết:

*
 

*

> Lời giải:

*

*

*

*

*

*

Bài 31 trang 19 SGK Tân oán 7 Tập 1: Viết các số (0,25)8 với (0,125)4 dưới dạng các lũy vượt cùng với cơ số 0,5.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Ngày Valentine Hay Và Ý Nghĩa Ngày Lễ Tình Nhân

> Lời giải:

- Ta có:

 (0,25)8 = <(0,5)2>8 = (0,5)2.8 = (0,5)16

 (0,125)4 = <(0,5)3>4 = (0,5)3.4 = (0,5)12

Bài 32 trang 19 SGK Toán thù 7 Tập 1: Đố: Hãy chọn nhị chữ số sao cho có thể viết nhì chữ kia thành một lũy vượt sẽ được hiệu quả là số nguyên ổn dương nhỏ tuổi nhất. (Chọn được càng những càng tốt).