BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM

Share:

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang đọc: Bài tập phản ứng nhiệt nhôm


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Khái niệm

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng của nhôm tác dụng với các oxit kim loại ở nhiệt độ cao

Al + oxit kim loại→oxit nhôm + kim loại

(Hỗn hợp X)(Hỗn hợp Y)

2. Dạngthường gặp

2Al + Fe2O3→ Al2O3+ 2Fe

8Al + 3Fe3O4→4Al2O3 + 9Fe

2yAl + 3FexOy→ Al2O3+ 3xFe

2Al + Cr2O3→ Al2O3+ 2Cr

2Al + 3CuO→Al2O3 + 3Cu

- Trường hợp 1: Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn.

+ Hết Al và hết oxit kim loại→ Chất rắn Y thu được chỉ có kim loại sinh ra và Al2O3.

+ Al hết, dư oxit kim loại dư→Chất rắn Y thu được Kim loại sinh ra, oxit kim loại và Al2O3.

+ Al dư, oxit kim loại hết→Chất rắn Y thu được Al dư, kim loại sinh ra và Al2O3.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị

- Trường hợp 2:Nếu phản ứng xảy ra không hoàn toàn, hỗn hợp Y gồm Al2O3, kim loại sinh ra, Al dư và oxit kim loạidư.

3. Phương pháp giải

- Hỗn hợp Y khi tác dụng với dung dịch bazơ kiềm (OH-) giải phóng H2

Al + OH- + H2O→AlO2- + 3/2H2

→ có Al dư số mol Al = 2/3 số mol của H2- Hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch axit có khí bay ra thì lượng H2 thoát ra là của Al và kim loại sinh ra phản ứng (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học).

Al + 3H+→Al3+ + 3/2H2

M + nH+→Mn+ + n/2H2

+ Định luật bảo toàn khối lượng: mhhX= mhhY + Định luật bảo toàn nguyên tố (mol nguyên tử):

nAl (X)= nAl (Y)

nkl (X)= nkl (Y)

nO (X)= nO (Y)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Để khử hoàn toàn mg hỗn hợp CuO và PbO cần 8,1g kim loại nhôm, sau phản ứng thu được 50,2g hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của m là

A. 53,4g

B. 57,4g

C. 54,4g

D. 56,4g

Câu 2: Đun nóng hỗn hợp gồm 10,8g bột Al với 16 bột Fe2O3 (không có không khí), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là:

A. 7,8g

B. 10,2g

C. 8,16g

D. 16,32g

Câu 3: Dùng m (g) Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi lượng nhôm đã dùng m =?

A. m = 0,27 g

B. m = 2,7g

C. m = 0,54 g

D. m = 1,12 g.

Câu 4: Trộn 6,48g Al với 16g Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Khi A tác dụng với dung dịch NaOH dư có 1,344 lit khí thoát ra (đkc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:

A. 85%

B. 80%

C. 75%

D. 100%

Câu 5: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 45,6.

B. 48,3.

C. 36,7.

D. 57,0.

Trung tâm luyện thi - gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC

Bài viết liên quan