Các động từ chia To V cùng Ving không khó khăn mà lại thông thường sẽ có sự nhầm lẫn khá nhiều. Hiểu được vấn đề này, chúng tôi sẽ tổng hòa hợp các dạng bài xích tập về To V và Ving gồm đáp án cho chính mình cùng với mong ước củng nuốm kỹ năng và kiến thức và nên tránh gần như không nên sót, nhầm lẫn vào quá trình làm bài tập. Bạn hãy tham khảo các bài bác tập về To V với Ving (kèm đáp án) sau đây nhé!

*

BÀI TẬPhường VỀ TO V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia các rượu cồn trường đoản cú trong ngoặc tiếp sau đây thành dạng To V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children khổng lồ school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this người and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kyên ổn wouldn’t recommend hlặng _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minc is interested in ________ (listen) khổng lồ music before _____ (go) to lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red di động phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her oto.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes & shoes.

12. Do you have sầu any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you lượt thích ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used lớn ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vị it?

19. Jyên forgot ________ (send) this message last night.

trăng tròn. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm với sửa lỗi không nên vào câu bên dưới (ví như có)

1.Yesterday, Minh didn’t want khổng lồ coming khổng lồ the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to running a lot but he doesn’t vì chưng it usually now.

3. They’re going to have sầu a small các buổi party celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried khổng lồ avoiding answering her questions last night.

5. Kkhô giòn don’t forget post that letter that his mother gave sầu hlặng this evening.


Exercise 3: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi

1.It isn’t necessary lớn play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh hao spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh hao wastes …

4. Hanh said to him: “Remember khổng lồ cthất bại all the window và turn off the lights before going out”.

➔ Hanh reminded ___________________________________________.

5. Linch told him: “Don’t forget lớn repair my bicycle”.

➔ Linch told hlặng ___________________________________.

ĐÁPhường ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children lớn school yesterday.

(kết cấu Suggest + Ving)

2. They decided _____lớn play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this người & ____clean___ (clean) the house.

(kết cấu Help + sb + Vinf)

4. We offer ____lớn make____ (make) a plan.

(kết cấu Offer + khổng lồ Vinf)

5. We required them ___lớn be_____ (be) on time.

(cấu tạo Require + sb + to Vinf)

6. Kyên ổn wouldn’t recommkết thúc him ____khổng lồ go___ (go) here alone.

(kết cấu Recommkết thúc + sb + to lớn Vinf)

7. Before ____going____ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) lớn music before ___going__ (go) khổng lồ bed.

(cấu tạo “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red Mobile phone last week.

(kết cấu Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her oto.

(kết cấu S + spkết thúc + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to lớn buy___ (buy) the clothes and shoes.

(kết cấu It takes + sb + time/money + lớn Vinf…)

12. Do you have sầu any money ____to lớn pay____ (pay) for the hat?

(kết cấu Have + to lớn Vinf)

13. Would you lượt thích ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu tạo Would you lượt thích + to Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(kết cấu Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used khổng lồ ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu trúc tobe used lớn + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu tạo Stop + Ving)

18. Will she rethành viên ____khổng lồ collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I bởi vì it?

(cấu tạo Remember + to Vinf)

19. Jyên ổn forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu trúc Forget + Ving)

trăng tròn. Hung stopped ___khổng lồ eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu trúc Stop + to Vinf)

Exercise 2:

1.to coming ➔ to lớn come (want + to lớn Vinf)

2. running ➔ run (use + lớn Vinf)

3. celebrating ➔ to celebrate (have + to Vinf)

4. to avoiding ➔ lớn avoid (try + khổng lồ Vinf)

5. post ➔ to post (forget + to Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have sầu lớn play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Tkhô nóng spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh 3 hours a day to lớn vày the homework.

➔ Tkhô nóng wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Hanh reminded khổng lồ cthua thảm all the window & turn off the lights before going out .

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thêm Khung Chữ Trong Powerpoint, Hướng Dẫn Tạo Khung Viền Trong Powerpoint

5. Linc told him not khổng lồ repair her bicycle.

Ngoài những bài tập về To V cùng Ving tất cả lời giải, học viên thực hành thêm một trong những bài xích tập giờ đồng hồ anh khác: