Bài tập viết lại câu lớp 6

Share:

Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko thay đổi so với câu biết tới dạng bài lộ diện trong bài bác thi vào lớp 6 của những ngôi trường trung học cơ sở Ngoại ngữ, THCS&THPT Lương Thế Vinh,... Trong bài thi vào THCS Ngoại ngữ, bao gồm tới 06 câu viết lại câu trong tổng số 40 câu hỏi của bài bác thi môn Tiếng Anh. xhct.vn bắt tắt các cấu tạo nhưng mà những em học viên nên biết nhằm vận dụng vào dạng bài xích này.Quý Khách đã xem: những bài tập viết lại câu sao để cho nghĩa không thay đổi tất cả đáp án lop 6

Mục lục phần I

I. Viết lại câu áp dụng các kết cấu so sánh hơn, đối chiếu bởi, đối chiếu nhấtII. Viết lại câu vận dụng những kết cấu câu dữ thế chủ động, câu bị độngIII. Viết lại câu vận dụng các cấu tạo với too, enough, so…that, such…thatIV. Viết lại câu áp dụng những cấu tạo câu trực tiếp, câu con gián tiếpV. Viết lại câu áp dụng cấu trúc câu điều kiệnVI. Viết lại câu vận dụng cấu tạo thì hiện giờ trả thành/thì vượt khđọng solo với never/ever với since/forVII. Viết lại câu vận dụng kết cấu thể cầu khiếnVIII. Viết lại câu áp dụng một trong những kết cấu tốt gặp khác

I. Viết lại câu áp dụng những cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bởi, so sánh nhất

Đề bài bác kinh nghiệm HS viết lại câu trường đoản cú so sánh hơn sang trọng so sánh bằng và trở lại.

Bạn đang đọc: Bài tập viết lại câu lớp 6

Ví dụ:

Hoa is taller than Mai. → Mai ....

Đáp án: Mai is not as tall as Hoa.

My dress is not as beautiful as her. → Her dress .....

Đáp án: Her dress is more beautiful than mine.

Phong is the tallest student in my class. (No one) → ....

Đáp án: No one in my class is taller than Phong.

Phương thơm is more beautiful than other girls in my class. → Pmùi hương is ....

Đáp án: Phương thơm is the most beautiful girl in my class.

Cấu trúc nên biết:

1. So sánh hơn:

- Với tính từ là 1 âm tiết: S + Be + Adj-er + than + O.

- Với tính thủng thẳng 2 âm huyết trlàm việc lên: S + Be + more + Adj + than + O.

2. So sánh bằng:

- So sánh bằng: ...as + Adj/ Adv + as...

- So sánh ko bằng: ...not as + Adj/ Adv + as...

3. So sánh nhất:

- Với tính từ ngắn:S + be + the + Adj-est + (N/Pron + ...)

- Với tính từ bỏ dài:S + be + the + most + Adj + (N/Pron + ...)

II. Viết lại câu vận dụng các cấu tạo câu chủ động, câu bị động

Câu tiêu cực thường được dùng để nhấn mạnh đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng của hành vi. HS sẽ được thử khám phá viết lại câu trường đoản cú câu chủ động quý phái cậu bị động và ngược trở lại.

Ví dụ:

He uses the computer. → The computer ....

Đáp án: The computer is used by hyên.

The exercise should be done at school by students → Students ....

Đáp án: Students should vị the exercise at school.

Cấu trúc yêu cầu biết:


*

Lưu ý: cũng có thể chạm mặt trường thích hợp câu bị động với “need”. Ví dụ:

I need to cut my hair. → My hair....

Đáp án: "My hair needs to lớn be cut." hoặc "My hair needs cutting."

III. Viết lại câu áp dụng các kết cấu với too, enough, so…that, such…that

1. Too (vượt nhiều) vàenough (vừa đủ)

Được dùng để xẻ nghĩa cho danh từ, tính trường đoản cú hoặc trạng trường đoản cú trong câu. Đây là các cấu tạo thường xuất hiện thêm trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

The water is too cold (for us) to drink. (enough) → ....

Đáp án: The water is not hot enough (for us) to lớn drink.

The dress is not long enough for Mai to wear. (too) → ....

Đáp án: The dress is too short for Mai khổng lồ wear.

Cấu trúc buộc phải biết:

- Enough lép vế tính từ/trạng từ mà nó vấp ngã nghĩa: Adj/Adv + enough + (for sb/sth) to V

- Too chớ trdự trù từ/trạng trường đoản cú mà nó xẻ nghĩa: too + Adj/Adv + (for sb/sth) lớn V

2. So…thatsuch…that (vượt … mang đến nỗi mà)

Ví dụ:

She is so nice that we all lượt thích her. (such) → ...

Đáp án: She is such a nice girl that we all lượt thích her.

Phong is such a naughty boy that his mother always scolds him. (so) → ....

Đáp án: Phong is so naughty that his mother always scolds him.

Cấu trúc đề nghị biết:

- …so + Adj/Adv + that…

- …such + a/an/- + Adj/Adv + N + that…

Lưu ý: Đôi khi trong đề đã đề xuất HS viết lại câu từ cấu trúc too quý phái kết cấu so…that. Ví dụ:

The weather is too hot (for us) to lớn go out. (so) → ...

Đáp án: The weather is so hot that we can’t go out.

IV. Viết lại câu áp dụng những kết cấu câu thẳng, câu loại gián tiếp

Câu thẳng là tiếng nói chính xác của một ai kia (giỏi nói một cách khác là trích dẫn) và hay đặt vào dấu ngoặc knghiền.

Câu loại gián tiếp là câu thuật lại tiếng nói của fan không giống dưới dạng loại gián tiếp với ko cần sử dụng vết ngoặc kép.

HS đa phần đã chạm mặt dạng viết câu loại gián tiếp của những câu trách nhiệm, đòi hỏi, ý kiến đề xuất, lưu ý, lí giải,…

Ví dụ:

The doctor said “You should vì chưng exercise regularly.” → The doctor advised me ....

Đáp án: The doctor advised me lớn vày exercise regularly.

My friend told me she often went lớn the library. → My friend said, "...."

Đáp án: My friover said, “I often go to the library”.

He said lớn me "Don"t open the door". (to) → ....

Đáp án: He told me not khổng lồ open the door.

Cấu trúc cần biết:

- Biển thay đổi đại từ bỏ nhân xưng, hải dương thay đổi thì của động từ (lùi thì) cùng biến hóa trạng tự chỉ thời gian, nơi chốn vào câu.

- Với dạng câu nhiệm vụ, kinh nghiệm, kiến nghị, khuyên bảo…:

“What about”, “Why don’t we”, “Shall we” → suggest

“Would you mind” → ask

“Would you lượt thích + sth”, “Shall I” → offer

“should vì sth” → advise

V. Viết lại câu áp dụng kết cấu câu điều kiện

Trong phần viết lại câu, HS thường xuyên gặp dạng câu ĐK một số loại 1 với unless cùng câu điều kiện nhiều loại 2: trái với chân lý/vụ việc ở hiện giờ hoặc biểu đạt lời khuyên ổn (câu nơi bắt đầu ngơi nghỉ thì bây giờ thì câu viết lại dùng câu ĐK các loại 2).

Ví dụ:

You will be sichồng if you don’t stop eating. (unless) → ....

Đáp án: You’ll be siông xã unless you stop eating.

I have to lớn vì my homework, so I can’t play game. → If ....

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tìm Tên Máy Tính Đơn Giản Nhất, Cách Xem Tên Máy Laptop

Đáp án: If I didn’t have lớn vày my homework, I could play game.

You should vì chưng the housework before going out. (were) → ....

Đáp án: If I were you, I would do the housework before going out.

Cấu trúc cần biết:

- If S + V (thừa khứ solo, quá khứ đọng tiếp diễn), S + would V.

VI. Viết lại câu vận dụng kết cấu thì ngày nay hoàn thành/thì vượt khứ đối chọi với never/ever với since/for

Tại thì Bây Giờ xong xuôi, Ever Never che khuất trợ cồn trường đoản cú và trước cồn trường đoản cú chính.

Since đi với cùng một mốc thời hạn ví dụ, còn For đi với cùng một khoảng thời gian.

Câu gốc thường đã sống dạng the last time... hoặc it is the first/second/third time...

Ví dụ:

It is the first time that I have sầu gone to lớn Ho Chi Minc city. (never) → ....

Đáp án: I have sầu never gone khổng lồ Ho Chi Minh city.

The last time I saw her was when I was 5 years old. (since) → ....

Đáp án: I have not seen her since I was 5 years old.

The last time I saw her was 2 weeks. → It is ....

Đáp án: It is 2 weeks since I saw her.

Cấu trúc yêu cầu biết:

- Ever/Never: It is the first/second/third time + S + have/has + V(pp) → S + have/has + never/ever + P(pp) …

- Since/for:

The last time + S + V(pt) +…+ was + mốc/khoảng thời hạn. → S + have/has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.The last time + S + V(pt) +…+ was + khoảng chừng thời hạn. → It is + khoảng thời hạn + since + S + V(pt)S + V(pt) + mốc/khoảng thời hạn + ago. → S + have/ has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời hạn.

VII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiến

Đây là kết cấu được dùng để mô tả việc một bạn thuê/ nhờ vào người không giống làm việc nào đó cho doanh nghiệp và rất hay gặp vào phần viết lại câu.

Ví dụ:

I often have sầu my sister clean my room. (cleaned) → ....

Đáp án: I often have my room cleaned by my sister.

I often get my sister to lớn clean my room. → I ...

Đáp án: I often get my room cleaned by my sister.

Cấu trúc buộc phải biết:

S + have sb vì sth → S + have sầu sth done

S + get sb to lớn do sth → S + get sth done

VIII. Viết lại câu vận dụng một số kết cấu tốt gặp gỡ khác

1. Cấu trúc cùng với spend với take

Cấu trúc này hay được dùng để làm biểu đạt câu hỏi tiêu tốn thời hạn cùng may mắn tài lộc mang lại việc gì.

Ví dụ:

I spover 2 hours doing my homework every day. → It takes ....

Đáp án: It takes me 2 hours lớn vị my homework every day.

Cấu trúc nên biết:

S + spend + time/money + Ving. → It takes/took (sb) + time/money + to V.

2. Cấu trúc với used to/get used to

Đây là cấu trúc dùng để làm diễn đạt một thói quen vào vượt khđọng nhưng lại không được gia hạn vào hiện thời hoặc diễn đạt câu hỏi làm quen thuộc với dòng nào đó. Câu cội biểu đạt kinh nghiệm cùng câu viết lại dùng used to lớn.

Ví dụ:

My mum lived in a small village when she was a girl. (used) → ....

Đáp án: My mum used to lớn live in a small village when she was a girl.

She started lớn work at night. (used) → ...

Đáp án: She got used to sleeping during the day.

Cấu trúc buộc phải biết:

- Đã từng: S + used to + V.

- Dần quen với: S + get used khổng lồ + Ving.

- Đã quen với: S + tobe + used to lớn + Ving.

3. Các kết cấu cùng với liên từ bỏ phú thuộc

a. Cấu trúc cần sử dụng các liên tự chỉ sự tương phản: although/even though/though với despite/in spite ofVí dụ:

Although she was ill, she still went lớn school. → Despite ....

Đáp án: Despite being ill, she still went khổng lồ school.

Although she was ill, she still went to school. (in spite of) → ....

Đáp án: In spite of his illness, she still went lớn school.

Cấu trúc buộc phải biết:

- Although/Even though/Though + S + V.

- Despite/In spite of + N/Ving, S + V. (Ving chỉ dùng cùng với trường hòa hợp đồng chủ ngữ)

b. Cấu trúc dùng các liên tự chỉ ngulặng nhân: because/because ofthe reason whyVí dụ:

I stay at trang chính because it is raining. (why) → ....

Đáp án: The rain is the reason why I stay at home.

I stay at home because it is raining. → Because of

Đáp án: Because of the rain, I stay at trang chính.

Cấu trúc đề xuất biết:

Because + S + V,…

S + to lớn be + the reason why +…

→ Because of + N/Noun phrase,…

4. Cấu trúc cùng với cồn từ bỏ theo sau bởi Ving, khổng lồ V, V-infinitive

Các hễ từ hay chạm chán vào phần viết lại câu: prefer/would rather, want/feel like.

Bài viết liên quan