Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp hai năm học năm nhâm thìn – 2017 Đề kiểm giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 Một số đề kiểm tra giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 1 để ôn tập kiến thức

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Đề chất vấn cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 20trăng tròn

I. Chọn từ bỏ không giống loại.

Bạn đang xem: Bộ đề thi cuối năm môn tiếng anh lớp 2 năm 2021

1.

A. chips

B. chicken

C. rain

2.

A. mother

B. dress

C. father

3.

A. ball

B. bread

C. chocolate

4.

A.grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp hầu hết trường đoản cú dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

Xem thêm: Tranh Tô Màu Chủ Đề Trung Thu Ngày Tết Của Bé Yêu Thỏa Sức Sáng Tạo

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề giờ Anhôn thi học kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành những tự sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành những câu sau)

*

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 2năm 2019 – 2020

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền trường đoản cú thích hợp hợp

*

Bài 3: Điền vần âm còn thiếu vào địa điểm trống sau:

*

Bài 4: Nhìn trỡ viết thành câu hoàn chỉnh:

*

Bài 5: Chọn trường đoản cú gồm giải pháp phân phát âm khác:

1. raintrainstarsnail
2. ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate