Bazo Kiem Là Gì

Share:

Các sự khác biệt chính giữa kiềm và bazơ là các nguyên tố nhóm 1 được phân loại là nguyên tố kiềm trong khi bất kỳ nguyên tố hoặc hợp chất nào có tính chất cơ bản được phân loại là bazơ.

Chúng ta thường dùng từ thay thế cho từ kiềm để chỉ các dung dịch có tính bazơ cao và kim loại kiềm. Trong ngữ cảnh này, kiềm được dùng để chỉ các kim loại kiềm thuộc nhóm 1 của bảng tuần hoàn các nguyên tố. Tuy nhiên, thuật ngữ bazơ có thể dùng để chỉ bất kỳ nguyên tố, phân tử, ion, v.v. nào có tính chất cơ bản.

Bạn đang đọc: Bazo kiem là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Alkali là gì 3. Cơ sở là gì 4. So sánh song song - Kiềm và bazơ ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Alkali là gì?

Alkali là một thuật ngữ mà chúng ta thường sử dụng cho các kim loại trong nhóm 1 của bảng tuần hoàn. Chúng còn được gọi là kim loại kiềm. Tuy H cũng thuộc nhóm này nhưng có phần khác; nó có một hành xhct.vn khác với các thành xhct.vnên khác của nhóm này. Do đó, liti (Li), natri (Na), kali (K), Rubidi (Rb), Cesium (Cs) và Francium (Fr) là thành xhct.vnên của nhóm này.


Kim loại kiềm là kim loại mềm, sáng bóng, màu bạc. Tất cả chúng đều chỉ có một electron ở lớp vỏ ngoài cùng và chúng muốn loại bỏ điều này và tạo thành cation +1. Khi các electron ngoài cùng bị kích thích, nó trở lại trạng thái cơ bản đồng thời phát ra bức xạ trong phạm xhct.vn nhìn thấy. Sự phát xạ của điện tử này rất dễ dàng; do đó, các kim loại kiềm rất dễ phản ứng. Hơn nữa, khả năng phản ứng tăng dần xuống nhóm 1 của bảng tuần hoàn.

*

Các kim loại này tạo hợp chất ion với các nguyên tử có độ âm điện khác. Chính xác hơn, thuật ngữ kiềm dùng để chỉ cacbonat hoặc hydroxit của một kim loại kiềm. Chúng cũng có các thuộc tính cơ bản. Chúng có vị đắng, trơn và phản ứng với axit để trung hòa chúng.

Base là gì?

Định nghĩa

Nhiều nhà khoa học đã định nghĩa "cơ sở" một cách khác nhau. Arrhenius định nghĩa nó là một chất cho ion OH- vào dung dịch. Bronsted- Lowry định nghĩa bazơ là một chất có thể chấp nhận một proton. Theo Lewis, bất kỳ chất cho electron nào cũng là một cơ sở. Theo định nghĩa Arrhenius, một hợp chất phải có anion hydroxit và khả năng tặng nó dưới dạng ion hydroxit để làm bazơ. Tuy nhiên, theo Lewis và Bronsted- Lowry, có thể có những phân tử không có hydroxit nhưng có thể hoạt động như một bazơ. Ví dụ, NH3 là một bazơ Lewis, vì nó có thể cho cặp electron trên nitơ. Tương tự, Na2CO3 là một bazơ Bronsted- Lowry không có nhóm hydroxit nhưng có thể chấp nhận hydro.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win 7 64Bit Trên Nền 32Bit Lên 64Bit Chi Tiết, Cài Win 64Bit Trên Nền 32Bit


Tính chất

Bazơ có cảm giác trơn như xà phòng và vị đắng. Chúng phản ứng dễ dàng với axit tạo ra nước và các phân tử muối. Xút, amoniac và muối nở là một số bazơ phổ biến. Chúng ta có thể phân loại các hợp chất này thành hai nhóm, tùy thuộc vào khả năng phân ly và tạo ra các ion hydroxit của chúng. Chúng là những cơ sở mạnh và yếu. Bazơ mạnh như NaOH, KOH, có thể ion hóa hoàn toàn trong dung dịch, tạo ra ion. Các cơ sở yếu như NH3 phân ly một phần và cho ít ion hydroxit hơn.

*

Xa hơn, Kb là hằng số phân ly bazơ. Nó chỉ ra khả năng làm mất các ion hydroxit của một bazơ yếu. Để kiểm tra một chất có phải là bazơ hay không, chúng ta có thể sử dụng một số chất chỉ thị như giấy quỳ hoặc giấy pH. Các hợp chất này cho thấy giá trị pH cao hơn 7 và nó chuyển từ quỳ đỏ sang xanh lam.


Sự khác biệt giữa Kiềm và Bazơ là gì?

Kim loại nhóm 1 được gọi là kiềm, hay chính xác hơn, các muối cacbonat và hydroxit của chúng được gọi là kiềm. Tuy nhiên, chúng có những thuộc tính cơ bản; do đó, chúng là một tập hợp con của các cơ sở. Sự khác biệt chính giữa kiềm và bazơ là các nguyên tố nhóm 1 được phân loại là các nguyên tố kiềm trong khi bất kỳ nguyên tố hoặc hợp chất nào có tính chất cơ bản đều được phân loại là bazơ. Do đó, tất cả các kiềm đều là bazơ, nhưng không phải tất cả các bazơ đều là kiềm. Một sự khác biệt đáng kể khác giữa kiềm và bazơ là kiềm tạo thành muối ion trong khi bazơ nhất thiết không như vậy.

Đồ họa thông tin dưới đây về sự khác biệt giữa kiềm và bazơ cho thấy những khác biệt này ở dạng bảng.

*

Tóm tắt - Alkali vs Base

Chúng ta thường sử dụng hai thuật ngữ kiềm và bazơ thay thế cho nhau, nhưng chúng là hai thuật ngữ khác nhau. Sự khác biệt chính giữa kiềm và bazơ là các nguyên tố nhóm 1 được phân loại là các nguyên tố kiềm trong khi bất kỳ nguyên tố hoặc hợp chất nào có tính chất cơ bản đều được phân loại là bazơ.

Bài viết liên quan