Theo máy từ bỏ từ bỏ nhỏ nhắn mang lại lớn: ............................................Theo thiết bị từ bỏ từ bỏ to cho bé: ............................................

Bạn đang xem: Các bài tập toán lớp 1

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo vật dụng tự từ bé mang đến lớn: ............................................Theo vật dụng từ từ bỏ lớn đến bé: ............................................

Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo thứ từ từ bé xíu cho lớn: ..................................................

- Theo máy từ bỏ tự phệ cho bé:...................................................

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo sản phẩm tự:

Từ bé nhỏ đến lớn: .......................................................................

Từ béo mang lại bé: .......................................................................

Chuim đề 3: Tìm số lớn số 1, nhỏ xíu nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số to nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số to nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số to nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên ổn đề 4: Các phnghiền tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuim đề 5: Giải toán gồm lời văn

Bài 1. Viết phnghiền tính thích hợp.

Có: 6 quyển vngơi nghỉ.

Có tất cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết phnghiền tính thích hợp.

a) Có:12 mẫu kẹo

Có tất cả: .... chiếc kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 con lợn

Còn lại: ..... nhỏ lợn?

Bài 3. Viết phép tính phù hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 quả cam

Tất cả có: .... trái cam?

Có: 10 dòng kẹo

Đã ăn: 4 chiếc kẹo

Còn lại: ..... mẫu kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải bài tân oán theo nắm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có tất cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 mẫu kẹo

Rơi mất: 8 mẫu kẹo

Còn lại ….. cái kẹo?

Bài 7.

Thùng đồ vật nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng lắp thêm hai: 10 gói bánh

Cả nhị thúng gồm toàn bộ ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: 20 viên bi

Nam còn lại …….. viên bi?

B. Tổng thích hợp phiếu bài xích tập lớp 1

1. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán thù - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ những số:

a, Từ 1 mang đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn mang lại 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng:

1, Số lớn nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ bé độc nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tức khắc trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, quý khách hàng Lan gồm 2 dòng bút chì, bà mẹ tải thêm cho Lan 3 loại cây bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy chiếc cây bút chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( dòng cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( chiếc bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( loại cây bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Tân oán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 tất cả …. chục cùng …. đơn vị chức năng.

Số đôi mươi có …. chục với …. đơn vị.

Số 17 tất cả …. chục cùng …. đơn vị.

Số 9 tất cả …. chục với …. đơn vị chức năng.

b, Số ….bao gồm một chục cùng 0 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm một chục với 8 đơn vị.

Số ….bao gồm 1 chục với 2 đơn vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 thu xếp những số đang cho

a, Theo sản phẩm tự từ bé nhỏ mang lại lớn: …………………………………………….

b, Theo lắp thêm trường đoản cú trường đoản cú Khủng cho bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số trong những hiểu được lấy số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được công dụng bằng 3?

Số buộc phải tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Tân oán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một nhỏ gà tất cả mấy loại chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số lập tức trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ bên bao gồm mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam bao gồm 17 quyển vsinh hoạt, Nam đến em 2 quyển. Hỏi

Nam còn sót lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số có 2 chục cùng 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phxay tính say mê hợp:

*

Bài 4:Tìm một trong những hiểu được rước 17 trừ đi 2 rồi cùng thêm 1 thì đã ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Gợi Ý Cách Làm Giá Đỗ Tại Nhà Từ Hộp Sữa Dùng Xong Cực Dễ, Tự Làm Giá Đỗ Giòn, Ngọt Và An Toàn

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu phù hợp nhằm điền vào vị trí chnóng 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: Kết trái của phxay tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Không chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB dài 7 centimet, đoạn trực tiếp CD lâu năm 12cm. Hỏi cả nhì đoạn thẳng lâu năm bao nhiêu xăng - ti - mét?