CÁCH CÀI ĐẶT MODEM WIFI TENDA

Share:

A. Cài đặt Tenda AC23 chế độ Router xhct.vn (Gắn dây mạng từ Modem chính vào để xài)

I. Cài đặt lần đầu - Tenda AC23

Lưu ý: Nhấn giữ nút WPS/RST trên thiết bị 15s để reset trước khi cài đặt.

Bạn đang đọc: Cách cài đặt modem wifi tenda

Bước 1: Cắm nguồn điện cho thiết bị và kết nối dây mạng từ cổng WAN trên bộ phát Tenda AC23 tới cổng LAN của Modem nhà mạng.

*

Trên máy tính, điện thoại thông minh, bạn kết nối với xhct.vn do thiết bị phát ra (Tên xhct.vn mặc định là “Tenda-XXX”. Sau đó, bạn mở trình duyệt web (Safari (Iphone, Ipad), Internet (trên Adroid) hoặc Chrome, Firefox,...) gõ tendaxhct.vn.com hoặc 192.168.0.1 vào thanh địa chỉ rồi nhấn Enter. Bước 2: Cài đặt tên xhct.vn và mật khẩu

- (1) Trong trang cài đặt tendaxhct.vn.com hoặc 192.168.0.1 - (2) Bạn nhấn Next để tiếp tục

*

- Hình 1 - Nhấn Next sau khi thiết bị đã nhận được IP từ Modem nhà mạng

- Hình 2 - Ở trang cài đặt nhanh:

+ Nhập Tên xhct.vnMật khẩu xhct.vn cần tạo (với mật khẩu từ 8 ký tự trở lên)

+ Nhập mật khẩu quản trị thiết bị (mật khẩu từ 8 ký tự trở lên)

+ Nhấn Next để lưu cài đặt

*

- Sau 30 giây, thiết bị sẽ phát ra tên xhct.vn vừa khởi tạo.

*

II. Cài đặt khi đang sử dụng - Tenda AC23 (Cài khi bạn muốn đổi tên và mật khẩu xhct.vn hoặc tách xhct.vn 2 băng tần 2,4Ghz và 5Ghz)

Bước 1: - Kết nối với xhct.vn do bộ phát ra và truy cập vào trang cài đặt tendaxhct.vn.com hoặc 192.168.0.1

- Đăng nhập với mật khẩu quản trị đã tạo và nhấn Login

Bước 2:

1. Chọn Wireless Settings

2. Chọn Wireless Name and Password

*

Bước 3:

1. Tắt tính năng phát cùng tên cho cả 2 băng tần

2. Đổi Tên và mật khẩu xhct.vn băng tần 2.4GHz

3. Đổi Tên và mật khẩu xhct.vn băng tần 5GHz

4.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Easeus Data Recovery Wizard, Đừng Lo Vì Có Easeus Data Recovery Wizard

Nhấn Save để lưu cài đặt

*

B. Cấu hình Repeater - Tenda AC23 (Thu sóng phát lại)

Thực hiện lại Mục I (Cài đặt lần đầu)phần A, để đăng nhập vào trang cài đặt tên và mật khẩu của bộ phát Tenda AC23. Sau đó kết nối lại tên và mật khẩu xhct.vn vừa khởi tạo.

Bước 3: - Kết nối với xhct.vn do bộ phát ra và truy cập vào trang cài đặt tendaxhct.vn.com hoặc 192.168.0.1

- Đăng nhập với mật khẩu quản trị đã tạo.

Bước 4:

1. Chọn Wireless Settings

2.Chọn Wireless Relay

*

Bước 5:

1. Mở tính năng Wireless Relay

2. Chọn chế độ Relay: WISP (DHCP do AC23 cấp) hoặc Client+AP (DHCP do Bộ phát gốc cấp)

3. Quét và chọn Tên xhct.vn gốc

4. Nhập Mật khẩu xhct.vn gốc

5. Nhấn Save để lưu cài đặt

*

Sau khi Save, nhận nhấn OK để thiết bị reboot và lưu cài đặt

*

Sau 30 giây, thiết bị sẽ thu sóng của Bộ phát gốc và vẫn phát ra tên xhct.vn đã tạo ở Mục I (Cài đặt lần đầu)phần A.

C. Đổi địa chỉ IP của bộ phát Tenda AC23

Thực hiện lại Bước 1 ở Mục II (Cài đặt khi đang sử dụng) phần A, để đăng nhập vào trang cài

Bài viết liên quan