Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Pháp Chế Hđnd Xã

Share:
*

Trang nhà Giới thiệu thông thường Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
I. QUY ĐỊNH CHUNG:

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Điều 6 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

Bạn đang đọc: Chức năng nhiệm vụ của ban pháp chế hđnd xã

1. Hội đồng quần chúng. # bao gồm các đại biểu Hội đồng dân chúng vì chưng cử tri ngơi nghỉ địa pmùi hương thai ra, là phòng ban quyền lực công ty nước sống địa pmùi hương, đại diện mang đến ý chí, hoài vọng cùng quyền quản lý của Nhân dân, chịu trách nát nhiệm trước Nhân dân địa pmùi hương với ban ngành đơn vị nước cấp cho trên.

2. Đại biểu Hội đồng quần chúng là fan thay mặt đến ý chí, hoài vọng của Nhân dân địa pmùi hương, chịu trách nát nhiệm trước cử tri địa pmùi hương với trước Hội đồng nhân dân về bài toán tiến hành trách nhiệm, quyền lợi đại biểu của bản thân.

Đại biểu Hội đồng quần chúng. # đồng đẳng vào đàm luận và quyết định những vụ việc nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng quần chúng.

3. Thường trực Hội đồng quần chúng là ban ngành thường trực của Hội đồng quần chúng. #, triển khai đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo điều khoản của Luật này với các chế độ, không giống của luật pháp gồm liên quan; Chịu trách rưới nhiệm với báo cáo công tác làm việc trước Hội đồng quần chúng.

Thành viên của Thường trực Hội đồng dân chúng tất yêu đồng thời là thành viên của Ủy ban quần chúng. # cùng cấp cho.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, tất cả trọng trách thđộ ẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, đo lường và thống kê, kiến nghị về mọi vụ việc trực thuộc nghành nghề Ban prúc trách; Chịu đựng trách rưới nhiệm cùng report công tác làm việc trước Hội đồng quần chúng. #.

* ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 8 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Ủy ban quần chúng do Hội đồng dân chúng cùng cấp thai, là ban ngành chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ sở hành bao gồm đơn vị nước ở địa phương thơm, chịu đựng trách nát nhiệm trước Nhân dân địa phương thơm, Hội đồng quần chúng. # thuộc cấp cho với cơ quan hành bao gồm công ty nước cấp cho trên.

2. Ủy ban dân chúng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng các Ủy viên, số lượng ví dụ Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng những cung cấp vị nhà nước chính sách.

* CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 9 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

1. Cơ quan tiền chuyên môn ở trong Ủy ban nhân dân được tổ chức triển khai sinh hoạt cấp tỉnh, cấp huyện, là ban ngành tsay đắm mưu, góp Ủy ban dân chúng triển khai chức năng làm chủ đơn vị nước về ngành, nghành nghề ở địa phương thơm cùng tiến hành các trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo sự phân cấp cho, ủy quyền của cơ sở nhà nước cấp cho bên trên.

2. Cơ quan liêu chuyên môn ở trong Ủy ban dân chúng Chịu sự lãnh đạo, làm chủ về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, bên cạnh đó chịu sự chỉ huy, soát sổ về nghiệp vụ của phòng ban thống trị đơn vị nước về ngành, nghành nghề cấp cho bên trên.

3. Việc tổ chức triển khai ban ngành trình độ trực thuộc Ủy ban nhân dân đề nghị đảm bảo an toàn phù hợp với Đặc điểm nông xóm, đô thị, hải hòn đảo và điều kiện, thực trạng cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của từng địa phương; đảm bảo an toàn tinc gọn, hợp lí, tiếp nối, hiệu lực hiện hành, công dụng trong làm chủ đơn vị nước về ngành, nghành nghề dịch vụ từ trung ương mang lại cơ sở; không trùng lặp với trọng trách, quyền lợi của các cơ sở đơn vị nước cấp cho trên để ở địa bàn.

4. nhà nước cơ chế cụ thể tổ chức với buổi giao lưu của ban ngành trình độ nằm trong Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, cung cấp huyện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN (Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Tổ chức cùng bảo vệ câu hỏi thực hiện Hiến pháp cùng lao lý trên địa bàn thị xã.

2. Quyết định phần nhiều vụ việc của thị xã vào phạm vi được phân quyền, phân cung cấp theo lý lẽ của Luật này cùng mức sử dụng khác của lao lý tất cả tương quan.

3. Thực hiện nay trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ vì chưng phòng ban hành chủ yếu bên nước cung cấp bên trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, giám sát và đo lường tổ chức với hoạt động vui chơi của chính quyền địa phương cấp cho buôn bản.

5. Chịu trách nát nhiệm trước cơ quan ban ngành địa phương cấp tỉnh về hiệu quả tiến hành những trọng trách, quyền lợi của tổ chức chính quyền địa phương thơm nghỉ ngơi huyện.

6. Quyết định với tổ chức tiến hành những biện pháp nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kêu gọi các nguồn lực thôn hội để kiến tạo và cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xóm hội, bảo vệ quốc phòng, an toàn trên địa phận thị xã.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 25 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Hội đồng dân chúng thị trấn tất cả những đại biểu Hội đồng dân chúng vì chưng cử tri sinh hoạt thị xã thai ra.

Việc xác minh tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng thị trấn được thực hiện theo qui định sau đây:

a) Huyện miền núi, vùng cao, hải hòn đảo tất cả từ bỏ tư mươi nghìn dân trlàm việc xuống được bầu ba mươi đại biểu; tất cả trên tứ mươi nghìn dân thì cứ thêm năm ngàn dân được bầu thêm một đại biểu, mà lại tổng cộng không thực sự tứ mươi đại biểu;

b) Huyện không thuộc ngôi trường vừa lòng cách thức tại điểm a khoản này còn có từ tám mươi ngàn dân trở xuống được bầu bố mươi đại biểu; bao gồm trên tám mươi ngàn dân thì cđọng thêm mười ngàn dân được thai thêm một đại biểu, mà lại tổng thể không thực sự tư mươi đại biểu;

c) Số lượng đại biểu Hội đồng quần chúng. # nghỉ ngơi thị trấn bao gồm tự tía mươi đơn vị chức năng hành chính cấp buôn bản trực nằm trong trsống lên vì chưng Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội đưa ra quyết định theo kiến nghị của Thường trực Hội đồng quần chúng cấp tỉnh, tuy nhiên tổng số không thực sự tư mươi lăm đại biểu.

Xem thêm: Soạn Bài Đánh Nhau Với Cối Xay Gió ", Đoạn Trích Đánh Nhau Với Cối Xay Gió

2. Thường trực Hội đồng quần chúng thị xã gồm Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, hai Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng với các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng quần chúng. # thị xã. Chủ tịch Hội đồng quần chúng thị trấn rất có thể là đại biểu Hội đồng quần chúng. # hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng huyện là đại biểu Hội đồng quần chúng. # hoạt động chăm trách.

3. Hội đồng quần chúng. # huyện ra đời Ban pháp dụng, Ban kinh tế - xã hội; chỗ nào có tương đối nhiều đồng bào dân tộc bản địa tphát âm số thì ra đời Ban dân tộc bản địa. Ủy ban thường vụ Quốc hội hình thức tiêu chuẩn chỉnh, ĐK Thành lập và hoạt động Ban dân tộc lý lẽ tại khoản này.

Ban của Hội đồng quần chúng. # thị trấn gồm gồm Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của những Ban của Hội đồng nhân dân huyện do Hội đồng quần chúng huyện quyết định. Trưởng ban của Hội đồng quần chúng. # thị trấn có thể là đại biểu Hội đồng quần chúng. # chuyển động chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng quần chúng huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động siêng trách.

4. Các đại biểu Hội đồng dân chúng thị xã được thai tại một hoặc những đơn vị chức năng thai cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng. #. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng, Tổ trưởng với Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân vày Thường trực Hội đồng dân chúng huyện quyết định.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 26 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

1. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quần chúng. # thị xã trong tổ chức với bảo đảm an toàn việc thi hành Hiến pháp, luật pháp với vào nghành nghề quốc chống, an toàn, xây dựng bao gồm quyền:

a) Ban hành quyết nghị về đều vấn đề trực thuộc trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quần chúng huyện;

b) Quyết định phương án triển khai nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; giải pháp bảo đảm đơn thân từ bỏ, bình yên buôn bản hội, chống chọi, phòng, chống tù túng và những hành vi vi phi pháp dụng cụ khác, chống, kháng quan liêu liêu, tmê man nhũng vào phạm vi được phân quyền; giải pháp đảm bảo tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo lãnh tính mạng, thoải mái, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền với tác dụng hòa hợp pháp khác của công dân bên trên địa bàn thị trấn theo lao lý của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp nhằm triển khai các trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi do cơ quan đơn vị nước cấp cho bên trên phân cấp; ra quyết định vấn đề phân cấp cho đến tổ chức chính quyền địa phương thơm, cơ sở công ty nước cấp dưới tiến hành trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi của chính quyền địa phương nghỉ ngơi huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng quần chúng. # huyện; thai, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # và những Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; thai, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án dân chúng huyện;

đ) Lấy phiếu lòng tin, bỏ phiếu lòng tin đối với người giữ lại phục vụ vì Hội đồng quần chúng. # bầu theo nguyên lý trên Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một trong những phần hoặc tổng thể văn uống bạn dạng trái điều khoản của Ủy ban quần chúng. #, Chủ tịch Ủy ban dân chúng huyện; huỷ bỏ 1 phần hoặc tổng thể vnạp năng lượng bạn dạng trái điều khoản của Hội đồng dân chúng cung cấp xã;

g) Quyết định Thành lập và hoạt động, bãi bỏ cơ sở chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cung cấp làng mạc trong trường thích hợp Hội đồng nhân dân đó có tác dụng thiệt sợ rất lớn mang lại tiện ích của Nhân dân cùng trình Hội đồng quần chúng. # cấp tỉnh phê chuẩn trước lúc thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng quần chúng. # huyện cùng gật đầu vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm trọng trách đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quần chúng thị xã vào nghành nghề dịch vụ tài chính, tài nguim, môi trường:

a) Thông qua planer cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội trung hạn với từng năm của thị trấn, quy hướng, chiến lược áp dụng đất của thị trấn trước lúc trình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự tân oán thu ngân sách bên nước bên trên địa bàn; dự toán thù thu, chi ngân sách địa pmùi hương và phân chia dự toán thù ngân sách huyện; kiểm soát và điều chỉnh dự toán chi phí địa phương thơm trong ngôi trường phù hợp buộc phải thiết; phê chuẩn quyết toán thù túi tiền địa phương thơm. Quyết định chủ trương đầu tư công tác, dự án công trình của thị xã theo phép tắc của pháp luật;

c) Quyết định quy hướng, kế hoạch phát triển những ngành, nghành nghề dịch vụ trên địa bàn thị xã trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định giải pháp làm chủ và áp dụng khu đất đai, rừng núi, sông hồ, mối cung cấp nước, tài ngulặng trong lòng khu đất, mối cung cấp lợi nghỉ ngơi vùng biển cả và những mối cung cấp tài nguyên thiên nhiên khác; phương án bảo vệ và cải thiện môi trường thiên nhiên, phòng, phòng với hạn chế kết quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương thơm theo lao lý của pháp luật.

3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mần nin thiếu nhi, tè học và trung học tập cơ sở; phương án phát triển sự nghiệp văn hóa truyền thống, ban bố, thể thao, thể thao; giải pháp bảo đảm, chăm lo sức khỏe dân chúng, chống, phòng dịch bệnh lây lan, thực hiện chế độ dân sinh, chiến dịch hóa gia đình; biện pháp cách tân và phát triển vấn đề làm cho, thực hiện cơ chế ưu đãi đối với người có công cùng với biện pháp mạng, cơ chế bảo trợ thôn hội, xóa đói, giảm nghèo; phương án bảo vệ việc triển khai chính sách dân tộc bản địa, tôn giáo bên trên địa phận thị trấn theo vẻ ngoài của quy định.

4. Gisát hại Việc theo đúng Hiến pháp cùng luật pháp làm việc địa pmùi hương, bài toán tiến hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng, Tòa án dân chúng, Viện kiểm liền kề nhân dân cùng cấp cho, Ban của Hội đồng nhân dân cung cấp mình; đo lường văn bản quy phạm pháp qui định của Ủy ban nhân dân thuộc cấp với vnạp năng lượng bạn dạng của Hội đồng quần chúng. # cung cấp làng.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không giống theo hình thức của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 27 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

1. Ủy ban quần chúng thị xã bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng những Ủy viên.

Ủy ban nhân dân thị trấn nhiều loại I bao gồm không thực sự bố Phó Chủ tịch; huyện nhiều loại II với loại III tất cả không thật hai Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban quần chúng thị xã bao gồm những Ủy viên là bạn đứng đầu cơ quan trình độ ở trong Ủy ban quần chúng. # thị xã, Ủy viên phú trách rưới quân sự, Ủy viên phú trách công an.

2. Cơ quan lại trình độ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có có những chống với cơ quan tương tự phòng.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng quần chúng. # thị trấn đưa ra quyết định những câu chữ pháp luật trên những điểm a, b, c với g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này cùng tổ chức triển khai những nghị quyết của Hội đồng dân chúng thị xã.

2. Quy định tổ chức máy bộ với nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng của cơ sở trình độ nằm trong Ủy ban dân chúng thị xã.

3. Tổ chức thực hiện chi phí huyện; tiến hành các trọng trách trở nên tân tiến kinh tế - làng hội, trở nên tân tiến công nghiệp, xây dừng, thương thơm mại, hình thức dịch vụ, du lịch, nông nghiệp trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, màng lưới giao thông, tdiệt lợi, xây dựng điểm người dân nông thôn; quản lý cùng sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ nước, tài nguyên ổn nước, tài nguyên ổn khoáng sản, nguồn lợi sống vùng biển lớn, tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác; đảm bảo an toàn môi trường xung quanh bên trên địa phận huyện theo giải pháp của lao lý.

4. Thực hiện tại những trọng trách về tổ chức với bảo đảm an toàn Việc thực hành Hiến pháp và luật pháp, gây ra tổ chức chính quyền và địa giới hành bao gồm, dạy dỗ, đào tạo và giảng dạy, kỹ thuật, technology, văn hóa truyền thống, thông báo, thể thao, thể dục thể thao, y tế, lao đụng, chế độ làng hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, bơ vơ tự, an toàn thôn hội, hành chính tứ pháp, hỗ trợ tư pháp với những trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý của pháp luật.

5. Thực hiện trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ vì phòng ban bên nước cung cấp trên phân cung cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền mang đến Ủy ban quần chúng. # cấp xóm, phòng ban, tổ chức khác thực hiện các trách nhiệm, quyền lợi của Ủy ban quần chúng. # thị trấn.

VII. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn là tín đồ cầm đầu Ủy ban quần chúng. # thị trấn với bao gồm những nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Lãnh đạo với quản lý và điều hành các bước của Ủy ban dân chúng, các member Ủy ban nhân dân huyện; chỉ huy, chỉ huy các cơ sở trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng huyện;

2. Phê chuẩn kết quả thai, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp cho xã; điều cồn, đình chỉ công tác làm việc, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng. #, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng cung cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban quần chúng cung cấp làng trong ngôi trường phù hợp ktiết Chủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp thôn thân nhì kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp cho xã; chỉ định, miễn nhiệm, điều cồn, miễn nhiệm, khen ttận hưởng, kỷ phép tắc cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc phạm vi quản lý theo công cụ của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ huy câu hỏi triển khai các trọng trách thực hành Hiến pháp, luật pháp, các văn phiên bản của phòng ban nhà nước cung cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban quần chúng. # huyện; đảm bảo quốc phòng, an ninh và đơn thân từ, bình an buôn bản hội; bảo đảm gia sản của cơ sở, tổ chức triển khai, bảo hộ tính mạng, thoải mái, danh dự, nhân phẩm, gia sản, những quyền và công dụng thích hợp pháp không giống của công dân; triển khai những phương án làm chủ dân cư trên địa bàn huyện;

4. Lãnh đạo với Chịu trách nhiệm về hoạt động của khối hệ thống hành chủ yếu công ty nước trường đoản cú thị xã mang lại đại lý, bảo đảm an toàn tính thống nhất, nối tiếp của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải tân hành thiết yếu với cách tân công vụ, công chức trong khối hệ thống hành bao gồm bên nước sinh sống địa phương;

5. Đình chỉ Việc thi hành hoặc bãi bỏ vnạp năng lượng bạn dạng trái điều khoản của ban ngành chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng thị trấn với văn uống bản trái điều khoản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp cho làng mạc. Đình chỉ bài toán thi hành văn uống bạn dạng trái lao lý của Hội đồng dân chúng cung cấp buôn bản, report Ủy ban dân chúng thị xã nhằm ý kiến đề nghị Hội đồng dân chúng thị xã bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị xã hoặc fan đứng đầu tư mạnh quan lại trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng thị xã thực hiện trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi vào phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban dân chúng huyện;

7. Quản lý với tổ chức triển khai sử dụng có hiệu quả văn phòng, gia sản, phương tiện làm việc cùng ngân sách bên nước được giao trên địa phận thị trấn theo giải pháp của pháp luật;

8. Tổ chức Việc tkhô nóng tra, chất vấn, giải quyết khiếu nề hà, cáo giác, giải pháp xử lý vi bất hợp pháp khí cụ, tiếp công dân theo biện pháp của pháp luật;

9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường, phòng, kháng cháy, nổ; chỉ đạo với áp dụng những phương án để xử lý các quá trình tự dưng xuất, cấp bách vào phòng, kháng thiên tai, dịch bệnh lây lan, an ninh, cá biệt từ bỏ, bình yên làng mạc hội trên địa phận thị trấn theo vẻ ngoài của pháp luật;

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn vì chưng ban ngành công ty nước cấp cho bên trên phân cấp, ủy quyền.

Bài viết liên quan