Đặt câu với cặp quan hệ từ

Share:
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Đặt câu với cặp tình dục từ

a> Vì .......... cần .........

Bạn đang đọc: Đặt câu với cặp quan hệ từ

b> chẳng đầy đủ .............. mà lại ............


Đặt câu :

a . Câu bao gồm cặp quan hệtự " bởi ... cần "

..............................................................

b . Câu có cặp quan hệ trường đoản cú " chẳng rất nhiều ... Hơn nữa "

...............................................................

Xem thêm: Cách Gạch Ngang Chữ Trong Word 2010, Cách Viết Chữ Gạch Ngang Trong Word


Đặt câu cùng với tình dục tự và các cặp quan hệ trường đoản cú sau (Xác định CN-Việt Nam trong câu ghép)

a) còn

b) Tuy.......nhưng mà.........

c) Chẳng số đông........mà lại..............

d) Mặc cho dù.............nhưng...............


Với từng một cặp quan hệ từ bỏ dưới đây, hãy đặt một câu ghnghiền tương ứng:a. Vì....đề nghị.... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................b. Nếu ... thì.... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................c. Mặc cho dù ... dẫu vậy ... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................d. chẳng mọi ... cơ mà ... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

Bài viết liên quan