Đặt câu với cặp quan hệ từ

Share:
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Đặt câu với cặp quan hệ từ

a> Vì .......... nên .........

Bạn đang đọc: Đặt câu với cặp quan hệ từ

b> chẳng những .............. mà ............


Đặt câu :

a . Câu có cặp quan hệtừ " vì ... nên "

..............................................................

b . Câu có cặp quan hệ từ " chẳng những ... mà còn "

...............................................................

Xem thêm: Cách Gạch Ngang Chữ Trong Word 2010, Cách Viết Chữ Gạch Ngang Trong Word


Đặt câu với quan hệ từ và các cặp quan hệ từ sau (Xác định CN-VN trong câu ghép)

a) còn

b) Tuy.......nhưng.........

c) Chẳng những........mà..............

d) Mặc dù.............nhưng...............


Với mỗi một cặp quan hệ từ dưới đây, hãy đặt một câu ghép tương ứng:a. Vì....nên.... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................b. Nếu ... thì.... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................c. Mặc dù ... nhưng ... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................d. chẳng những ... mà ... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

Bài viết liên quan