Điểm Chuẩn Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền 2013

Share:

TTO - Học viện Báo chí với tulặng truyền sẽ đồng ý chào làng điểm trúng tuyển vào ngôi trường. Theo đó, siêng ngành bao gồm điểm chuẩn cao nhất kăn năn C là báo truyền hình: 23 điểm.

Quý khách hàng sẽ xem: điểm chuẩn học viện báo chí truyền thông tulặng truyền 2013
*

Thí sinch tham gia dự thi ĐH năm trước đó - Ảnh: TTO"

Tên ngành/ siêng ngành

Khối C

Kân hận D1

Triết Mác-Lênin

16.5

17

Chủ nghĩa xóm hội khoa học

16.5

16.5

Kinch tế chủ yếu trị Mác-Lênin

16.5

16.5

Quản lý tởm tế

18

19

Lịch sử Đảng

17

Xây dựng Đảng cùng cơ quan ban ngành nhà nước

21

18.5

Quản lý văn hóa truyền thống bốn tưởng

18

17

Chính trị phạt triển

17

17

Quản lý làng mạc hội

20.5

17

Tư tưởng HCM

16.5

17

Giáo dục đào tạo lý luận bao gồm trị

17.5

17

Văn hóa với phát triển

20

18.5

Chính sách công

17

17

Khoa học làm chủ đơn vị nước

20.5

18

Báo in

21.5

21

Báo ảnh

trăng tròn.5

19

Báo phân phát thanh

21

17

Báo truyền hình

23

21.5

Quay phim truyền hình

19

17.5

Báo mạng điện tử

21.5

22

Báo chí đa pmùi hương tiện

20

19.5

Xuất bản

20.5

19.5

Xã hội học

17

17.5

Thông tin đối ngoại

22

21

Quan hệ thiết yếu trị cùng media quốc tế

20

20

Công tác xóm hội

22

trăng tròn.5

Quan hệ công chúng

22

22

Quảng cáo

17.5

17.5

Ngôn ngữ Anh

18

Ngành/chăm ngành

Kăn năn C

Kăn năn D

Chỉ tiêu

Mức điểm

Chỉ tiêu

Mức điểm

Triết học Mác-Lênin

12

18

Chủ nghĩa thôn hội khoa học

11

17,5

16

17,5

Kinch tế thiết yếu trị Mác-Lênin

12

17,5

15

17,5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11

18

Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

17,5

8

18

Xã hội học

9

18,5

Chính sách công

5

18

Thời gian nhấn hồ sơ xét tuyển chọn dịp 1 từ ngày 10-8 đến khi kết thúc ngày 30-8. Sau Khi xét tuyển chọn ước vọng 2 đợt 1, trường hợp vẫn còn đó tiêu chuẩn, học viện chuyên nghành đang tổ chức triển khai xét tuyển hoài vọng 2 các đợt tiếp đến cùng sẽ có thông tin sau.

Bài viết liên quan