ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2016

Share:

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp TPhường. hà Nội 2021 đã làm được chào làng đến các thí sinc ngày 16/9. 

Tiêu chí phú đồ vật nhất: Sử dụng Lúc thí sinch có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí prúc đồ vật hai: Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển và ko thỏa mãn Tiêu chí prúc đầu tiên.

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.


Bạn đang đọc: Điểm chuẩn trường đại học công nghiệp hà nội 2016

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Thành năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Thành năm 2021 chính xác tốt nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học Công Nghiệp thủ đô hà nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán thù =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phú máy nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Toán thù = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập sản phẩm tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán thù = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng laptop với truyền thông media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú thứ hai: Toán thù = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phú máy nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 8.0 và NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính A00; A01 25.1 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú thứ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú máy nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phú máy nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí prúc máy hai: Toán thù = 8.0 và NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 và NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán thù > 9.0; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán thù = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 6.8; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 6.8 với NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 7.6 và NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 4
28 7510605 Logistics cùng thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc thứ hai: Ngoại ngữ = 9.2 với NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú thứ hai: Toán thù = 8.8 cùng NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí phú đồ vật hai: Ngữ văn uống = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.8 với NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 9.4 và NV≤ 4
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú trang bị hai: Tân oán = 8.8 với NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu tởm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinc để ý, để triển khai làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinc xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 trên phía trên

Xem thêm: Tải Mẫu Giấy Công Văn Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ Mới Nhất, Please Wait

Xét điểm thi THPT

Cliông xã nhằm tmê mệt gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn chi phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update ngừng dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 chính xác nhất bên trên xhct.vn

Bài viết liên quan