Giải bài tập lập bảng cân đối kế toán

Share:

*

Câu 1:Cho thông tin vào đầu kỳ của DN Hùng Vương như sau: (đơn vị tính: 1.000 đ)
Tiền mặt500.000Ngulặng thứ liệu310.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Phải trả fan bán190.000
Phải thu khách hàng hàng270.000LN không phân phối260.000
Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000Thành Phẩm240.000
Khách sản phẩm ứng trước150.000Vốn chi tiêu CSHX
Ứng trước fan bán270.000Ký quỹ nthêm hạn220.000
TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH420.000

Bạn đang đọc: Giải bài tập lập bảng cân đối kế toán

Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng bằng vận kế toán vào đầu kỳ của DN Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả fan bán190.000
Tiền gửi ngân hàng8đôi mươi.000Khách mặt hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000
Ứng trước người bán270.000Vốn đầu tư CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ nthêm hạn2đôi mươi.000
Ngulặng Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(4đôi mươi.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 Năm 2020, Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 Năm 2019

Từ Pmùi hương trình tổng gia sản = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng mối cung cấp vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
*
Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả fan bán190.000
Tiền gửi ngân hàng6trăng tròn.000Khách sản phẩm ứng trước150.000
Phải thu khách hàng170.000Vay nđính hạn210.000
Ứng trước tín đồ bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.350.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Hàng gửi bán120.000
Nguyên Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.350.000
Hao mòn TSCĐ HH(4đôi mươi.000)
Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000

Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng cân đối kế tân oán thời điểm đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000
Tiền gửi ngân hàng8trăng tròn.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000
Ứng trước fan bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ nlắp hạn220.000
Ngulặng Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Phương thơm trình tổng gia sản = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 5:
*
Câu 7:
*

Bài viết liên quan