Vừa qua tôi vừa có một task tương quan tới việc tính toán thù cùng cập nhật ngày tháng bằng câu lệnh SQL. Trong quá trình mày mò và thực hiền hậu bản thân bao gồm rút ra 1 chút kinh nghiệm giỏi xuất xắc cần bây giờ muốn phân chia đang cùng đều người, ước ao bao gồm thay giúp chúng ta lúc cần thiết

*

sau khi lấy được số ngày, bạn có nhu cầu xem fan kia trong năm này từng nào tuổi

*

Hàm ROUND()toán học tập được thực hiện để gia công tròn tác dụng thành một vài nguyên ổn.

Bạn đang xem: Hàm tính tuổi trong sql

Quý khách hàng cũng rất có thể tính toán tuổi của friends bằng cách sau

SELECT first_name, last_name, (YEAR(CURDATE()) - YEAR(birthday)) - (RIGHT(CURDATE(), 5) RIGHT(birthday, 5)) AS yearsFROM friendsGiải ưng ý 1 chút :

Hàm CURDATE () trả về ngày hiện giờ của sản phẩm tính, hàm YEAR () trả về năm của ngày đã chỉ định, hàm MONTH () trả về mon của ngày vẫn chỉ định, hàm DAY () trả về ngày của ngày được hướng đẫn Hàm RIGHT () trả về số lượng cam kết từ nlỗi được hướng dẫn và chỉ định vào hàm tự chuỗi hoặc ngày đang cho. Phần của biểu thức so sánh những trả về trường đoản cú hàm RIGHT () dự trù 1 hoặc 0.công dụng là :

*

Sau Khi select được số tuổi của những frikết thúc vào khoa vào danh sách friend của chính bản thân mình bạn muốn thu xếp số tuổi theo sản phẩm từ bớt dần dần hoặc tăng dần đều thì họ chỉ cần

ORDER BY age ASC; //thu xếp tăng dầnORDER BY age DESC; // thu xếp bớt dần dần vào thời điểm cuối mệnh đề bên trên.

3.2 Chúng ta ko khi nào quên sinc nhật nên không?Giả sử họ mong biết ngày trong tuần là sinc nhật của một bạn bạn. Có lẽ công ty chúng tôi chú ý vào friends bàn mỗi tuần cùng hiểu rằng ai sẽ sinch nhật, giả dụ tất cả, cùng ghi crúc ngày lúc này là ngày gì.

Các DAYOFWEEK()hàm trả về một quý giá số mang lại tmê mệt số quý hiếm tháng ngày. Những số lượng đó thay mặt đại diện cho:

1 = Chủ nhật,

2 = Thđọng nhị, v.v.

Chúng ta có thể đặt một CASE biểu thức nhằm sử dụng ở đây.

SELECT first_name, last_name, birthday, CASE WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "1" THEN "Sunday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "2" THEN "Monday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "3" THEN "Tuesday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "4" THEN "Wednesday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "5" THEN "Thursday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "6" THEN "Friday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "7" THEN "Saturday" ELSE "not a day of week" END AS day_of_weekFROM friendsLIMIT 10Awesome! Điều đó vận động tuyệt vời và hoàn hảo nhất.Nhưng nó tương đối lâu năm để mang thương hiệu 1 ngày vào tuần.

MySquốc lộ có một function DAYNAME() phù hợp mang lại việc này.Đơn giản chỉ cần cung ứng mang lại nó một cực hiếm ngày với bạn là quà.

SELECT first_name, last_name, DAYNAME(birthday)FROM friendsLIMIT 10

3.3 Xử lí tháng

Các hàm MONTH() được sử dụng để mang các quý hiếm số theo tháng xuất phát điểm từ 1 cực hiếm ngày tháng cung cấp. Nlỗi trong một nghĩa (mon 1) và 12 đến (mon 12) với tất cả máy không giống ở giữa.

SELECT (MONTH(birthday)) AS month, COUNT(*) AS number_of_birthdaysFROM friendsGROUPhường BY monthORDER BY month ASCTrong truy tìm vấn này, hàm COUNT() mang lại số người có ngày sinc trong mỗi tháng :

*
Vậy liệu chúng ta có thể mang tên của mon ko ? câu trả lởi chắc chắn rằng là có rồi

Sử dụng hàm MONTHNAME(), đem tên của Tháng thực tế trường đoản cú giá trị ngày vẫn qua, đối với số Tháng qua MONTH().

Xem thêm: Cách Tạo Chữ Ký Gmail Chuyên Nghiệp Đơn Giản, Cách Tạo Chữ Ký Gmail Đơn Giản Và Chuyên Nghiệp

SELECT DISTINCT (MONTHNAME(birthday)) AS month, COUNT(*) AS number_of_birthdaysFROM friendsGROUPhường BY monthKết quả

*

3.4 Xử lí ngày

lúc các bạn có thêm 1 bạn chúng ta mới, các bạn mừng thầm nhập lên tiếng tín đồ chúng ta ấy vào Nhưng, ngày sinch nhật ở dạng chuỗi nlỗi "ngày 10mon 08 năm 2017".

SELECT STR_TO_DATE("August 10 2017", "%M %d %Y")

*

Giải mê say một 1 chút nào

*

4. Kết luận

Thông qua các ví dụ thực tiễn trên, mong mỏi hoàn toàn có thể giúp bọn họ có dòng nhìn rõ rộng với bài toán up date tháng ngày bằng câu lệnh Squốc lộ. Bài viết của chính bản thân mình vẫn còn các thiếu sót siêu mong cảm nhận sự góp ý góp sức của chúng ta để nội dung bài viết được hoàn thành xong rộng

*

Tài liệu tìm hiểu thêm :

https://www.w3resource.com/mysql/advance-query-in-mysql/date-calculation.php

https://www.w3school.comhttps://codeburst.io/handy-mysql-date-functions-with-examples-93dbd79849c5