HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Share:
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
- Sổ kế tân oán dùng để ghi chép, hệ thống với gìn giữ tổng thể những nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu đã tạo ra theo ngôn từ kinh tế tài chính với theo trình trường đoản cú thời gian tất cả tương quan đến doanh nghiệp lớn.

Bạn đang đọc: Hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 15

*

I. Các một số loại sổ kế toán thù theo quyết định 15:

- Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế tân oán cho một kỳ kế tân oán năm. Sổ kế toán bao gồm sổ kế tân oán tổng đúng theo cùng sổ kế toán thù chi tiết.

Sổ kế toán tổng phù hợp, gồm: Sổ Nhật ký kết, Sổ Cái.

Số kế toán thù cụ thể, gồm: Sổ, thẻ kế toán thù cụ thể.

- Nhà nước hiện tượng buộc phải về chủng loại sổ, văn bản với phương pháp ghi chép đối với những các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký; nguyên tắc mang tính chất trả lời so với những nhiều loại sổ, thẻ kế tân oán chi tiết.

1. Sổ kế tân oán tổng hợp:

a. Sổ Nhật ký dùng để làm ghi chxay các nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chủ yếu tạo ra vào từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình từ thời hạn cùng quan hệ đối ứng những thông tin tài khoản của những nhiệm vụ kia. Số liệu kế toán thù trên sổ Nhật ký kết phản chiếu toàn bô gây ra mặt Nợ với mặt Có của toàn bộ các thông tin tài khoản kế tân oán thực hiện làm việc công ty.

Xem thêm: Lục Đại Tướng Quân Tần Quốc Phe, Lục Đại Tướng Quân Tần Quốc

Sổ Nhật ký kết cần đề đạt khá đầy đủ những nội dung sau:

- Ngày, mon ghi sổ;

- Số hiệu với ngày, tháng của bệnh tự kế toán sử dụng làm cho căn cứ ghi sổ;

- Tóm tắt văn bản của nhiệm vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Số tiền tài nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu gây ra.

b. Sổ Cái dùng để làm ghi chép những nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu tạo nên trong từng kỳ cùng vào một niên độ kế tân oán theo những thông tin tài khoản kế toán được giải pháp trong chế độ tài khoản kế tân oán áp dụng cho bạn. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng phù hợp thực trạng tài sản, nguồn chi phí, tình hình với hiệu quả hoạt động cung cấp, kinh doanh của khách hàng.

Sổ Cái cần phản chiếu không thiếu những nội dung sau:

- Ngày, tháng ghi sổ;

- Số hiệu cùng ngày, tháng của triệu chứng trường đoản cú kế toán sử dụng có tác dụng căn cứ ghi sổ;

- Tóm tắt ngôn từ của nghiệp vụ tài chính, tài chính phân phát sinh;

Số tài chính nghiệp vụ kinh tế tài chính, tài bao gồm tạo ra ghi vào mặt Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

2. Sổ, thẻ kế tân oán bỏ ra tiết:

- Sổ kế tân oán chi tiết dùng để làm ghi chnghiền những nghiệp vụ tài chính, tài bao gồm tạo ra liên quan đến những đối tượng người sử dụng kế toán thù cần thiết bắt buộc quan sát và theo dõi chi tiết theo thưởng thức thống trị. Số liệu trên sổ kế tân oán cụ thể cung cấp các báo cáo phục vụ đến việc làm chủ từng nhiều loại tài sản, nguồn ngân sách, lệch giá, chi phí chưa được phản chiếu trên sổ Nhật ký với Sổ Cái.

- Số lượng, kết cấu các sổ kế toán cụ thể không lý lẽ đề nghị. Các doanh nghiệp lớn căn cứ vào mức sử dụng mang tính chất lí giải của Nhà nước về sổ kế toán chi tiết với đề nghị cai quản của người sử dụng nhằm msinh sống các sổ kế toán thù chi tiết quan trọng, cân xứng.

3. Hệ thống sổ kế toán theo QĐ 15:

- Mỗi đơn vị chức năng kế tân oán chỉ bao gồm một khối hệ thống sổ kế toán chính thức với độc nhất vô nhị cho 1 kỳ kế toán năm. Doanh nghiệp buộc phải căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế tân oán áp dụng trên công ty lớn với từng trải cai quản để mnghỉ ngơi đầy đủ những sổ kế toán thù tổng phù hợp và sổ kế toán thù cụ thể quan trọng.

II. DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP THEO QĐ 15

Số TT

Tên sổ

Ký hiệu

Hình thức kế toán

Nhật cam kết chung

Nhật ký kết - Sổ Cái

Chứng tự

ghi sổ

Nhật ký- Chứng từ

1

2

3

4

5

6

7

01

Nhật cam kết - Sổ Cái

S01-DN

-

x

-

-

02

Chứng từ bỏ ghi sổ

S02a-DN

-

-

x

-

03

Sổ Đăng ký Chứng tự ghi sổ

S02b-DN

-

-

x

-

04

Sổ Cái (sử dụng cho bề ngoài Chứng tự ghi sổ)

S02c1-DN

S02c2-DN

-

-

x

x

-

05

Sổ Nhật ký chung

S03a-DN

x

-

-

-

06

Sổ Nhật ký kết thu tiền

S03a1-DN

x

-

-

-

07

Sổ Nhật ký kết đưa ra tiền

S03a2-DN

x

-

-

-

08

Sổ Nhật ký kết tải hàng

S03a3-DN

x

-

-

-

09

Sổ Nhật cam kết chào bán hàng

S03a4-DN

x

-

-

-

10

Sổ Cái (sử dụng mang đến hình thức Nhật cam kết chung)

S03b-DN

x

-

-

-

11

Nhật ký- Chứng từ, những nhiều loại Nhật ký kết - Chứng từ, Bảng kê

Gồm: - Nhật ký kết - Chứng thảnh thơi hàng đầu mang lại số 10

- Bảng kê từ số 1 đến số 11

S04-DN

S04a-DN

S04b-DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

12

Số Cái (cần sử dụng đến hình thức Nhật ký-Chứng từ)

S05-DN

-

-

-

x

13

Bảng bằng phẳng số vạc sinh

S06-DN

x

-

x

-

14

Sổ quỹ tiền mặt

S07-DN

x

x

x

-

15

Sổ kế toán thù cụ thể quỹ tiền mặt

S07a-DN

x

x

x

-

16

Sổ tiền gửi ngân hàng

S08-DN

x

x

x

x

17

Sổ cụ thể vật liệu, chế độ, thành phầm, hàng hóa

S10-DN

x

x

x

x

18

Bảng tổng đúng theo chi tiết vật liệu, biện pháp, thành phầm, hàng hóa

S11-DN

x

x

x

x

19

Thẻ kho (Sổ kho)

S12-DN

x

x

x

x

20

Sổ gia tài cố định

S21-DN

x

x

x

x

21

Sổ theo dõi TSCĐ và luật, chính sách tại vị trí sử dụng

S22-DN

x

x

x

x

22

Thẻ Tài sản cầm định

S23-DN

x

x

x

x

23

Sổ cụ thể tkhô giòn tân oán với người tiêu dùng (bạn bán)

S31-DN

x

x

x

x

24

Sổ cụ thể tkhô nóng toán với người tiêu dùng (người bán) bằng ngoại tệ

S32-DN

x

x

x

x

25

Sổ theo dõi và quan sát tkhô hanh toán thù bởi nước ngoài tệ

S33-DN

x

x

x

x

26

Sổ chi tiết tiền vay

S34-DN

x

x

x

x

27

Sổ cụ thể cung cấp hàng

S35-DN

x

x

x

x

28

Sổ chi phí thêm vào, ghê doanh

S36-DN

x

x

x

x

29

Thẻ tính Ngân sách thành phầm, dịch vụ

S37-DN

x

x

x

x

30

Sổ chi tiết những tài khoản

S38-DN

x

x

x

x

31

Sổ kế toán cụ thể theo dõi những khoản chi tiêu vào đơn vị liên kết

S41-DN

x

x

x

x

32

Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch tạo ra lúc mua khoản đầu tư vào đơn vị liên kết

Bài viết liên quan