Quý Khách vướng mắc học phí trường đại học Điện Lực Hà Thành là bao nhiêu? quý khách hàng không rõ cách tính học phí của trường. Hãy thuộc lên tiếng tuyển chọn sinch tò mò qua nội dung bài viết sau:

*
*

Học phí Đại học tập Điện Lực Hà Nội năm 2019 -2020

1. Thông tin tuyển chọn sinh Đại học tập Điện lực Hà Nội

Mã trường: DDL

epu.edu.vn

2. Các ngành huấn luyện và đào tạo và học phí

TTNội dungNgành Kinc tếNgành Kỹ thuậtĐơn vị tính
1Đại học tập rất tốt (thu theo niên chế)2.600.0002.900.000VNĐ/ tháng
2Đại học chủ yếu quy (thu theo niên chế)1.300.0001.450.000VNĐ/ tháng
3Đại học tập thiết yếu quy môn thông thường, dạy dỗ quốc phòng330.000330.000VNĐ/ tín chỉ
4Đại học chính quy môn siêng ngành392.000476.000VNĐ/ tín chỉ
5Đại học tập văn bằng 2 bao gồm quy (niên chế)1.430.0001.595.000VNĐ/ tháng
6Đại học văn bằng 2 chính quy432.000524.000VNĐ/ tín chỉ
7Đại học vừa học vừa làm cho (niên chế)1.430.0001.595.000VNĐ/ tháng
8Đại học vừa học vừa làm432.000524.000VNĐ/ tín chỉ
9Liên thông CĐ-ĐH bao gồm quy (niên chế)1.430.0001.595.000VNĐ/ tháng
10Liên thông CĐ-ĐH chủ yếu quy432.000524.000VNĐ/ tín chỉ
11Liên thông CĐ-ĐH vừa làm vừa học (niên chế)1.430.0001.595.000VNĐ/ tháng
12Liên thông CĐ-ĐH vừa làm vừa học432.000524.000VNĐ/ tín chỉ
13Liên thông TC-ĐH chính quy (niên chế)1.430.0001.595.000VNĐ/ tháng
14Liên thông TC-ĐH bao gồm quy432.000524.000VNĐ/ tín chỉ
15Liên thông TC-ĐH vừa làm cho vừa học (niên chế)1.430.0001.595.000VNĐ/ tháng
16Liên thông TC-ĐH vừa làm vừa học432.000524.000VNĐ/ tín chỉ
17Cao đẳng chính quy môn chung264.000264.000VNĐ/ tín chỉ
18Cao đẳng chủ yếu quy môn chuyên ngành314.000380.000VNĐ/ tín chỉ
19Cao đẳng vừa làm vừa học tập (niên chế)1.144.0001.160.000VNĐ/ tháng
20Liên thông TC-CĐ bao gồm quy, vừa có tác dụng vừa học1.144.0001.276.000VNĐ/ tháng

Bên cạnh đó các bạn có thể bài viết liên quan các ngành không giống tại: