Học viện ngoại giao điểm chuẩn 2020

Share:

Tổng chỉ tiêu tuyển chọn sinc hệ Đại học bao gồm quy năm 20trăng tròn của Học viện Ngoại giao là 500. Ngưỡng đảm bảo an toàn quality đầu vào khoảng thời gian 20trăng tròn của Học viện Ngoại giao là đôi mươi điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Ngoại giao 2020 đã có được công bố vào ngày 4/10. Xem chi tiết phía dưới:


Bạn đang đọc: Học viện ngoại giao điểm chuẩn 2020

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngoại Giao năm 20đôi mươi

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngoại Giao năm 20đôi mươi chính xác duy nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh xác nhận Học Viện Ngoại Giao năm 20trăng tròn

Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Học Viện Ngoại Giao - 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021


Xem thêm: Trường Đại Học Phí Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội 2020, Học Phí Năm 2020 Đại Học Ngoại Ngữ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310206 Quan hệ quốc tế A01 26.6
2 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26.6
3 7310206 Quan hệ quốc tế D03 25.6
4 7310206 Quan hệ quốc tế D04 25.6
5 7310106 Kinc tế quốc tế A00 26.7
6 7310106 Kinch tế quốc tế A01 26.7
7 7310106 Kinh tế quốc tế D01 26.7
8 7380108 Luật quốc tế A01 26
9 7380108 Luật quốc tế D01 26
10 7320107 Truyền thông quốc tế A01 27
11 7320107 Truyền thông quốc tế D01 27
12 7320107 Truyền thông quốc tế D03 26
13 7320107 Truyền thông quốc tế D04 26
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 34.75
Học sinc để ý, để gia công làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển năm 2021 trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310206 Quan hệ quốc tế A01 27.55
2 7310206 Quan hệ quốc tế D01 27.55
3 7310206 Quan hệ quốc tế D03 26.1
4 7310206 Quan hệ quốc tế D04 26.08
5 7310106 Kinc tế quốc tê A00 27.32
6 7310106 Kinch tế quốc tê A01 27.32
7 7310106 Kinch tế quốc tê D01 27.32
8 7380108 Luật quốc tế A01 26.7
9 7380108 Luật quốc tế D01 26.7
10 7320107 Truyền thông quốc tế A01 27.43
11 7320107 Truyền thông quốc tế D01 27.43
12 7320107 Truyền thông quốc tế D03 26.2
13 7320107 Truyền thông quốc tế D04 26.13
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 35.1
Học sinc chú ý, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 trên đây
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài viết liên quan