QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP

Share:
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 17825/BTC-TCDN V/v làm chủ Quỹ cung ứng bố trí với cải cách và phát triển doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 29 mon 1hai năm 2017

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nằm trong Chính phủ; - Ủy ban quần chúng. # các tỉnh, tỉnh thành trực trực thuộc Trung ương; - Tổng chủ thể Đầu tứ và sale vốn đơn vị nước.

Bạn đang đọc: Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

1. Thông báo tớinhững doanh nghiệp được giao triển khai quyền thay mặt chủ cài đặt (bao gồm cácdoanh nghiệp đang cai quản hoặc sẽ buôn bán không còn vốn nhà nước tuy vậy còn công nợ với Quỹ)báo cáo tài Khoản giao dịch thanh toán của Quỹ (toàn nước đồng) như sau:

- Tên tài Khoản: Quỹ hỗ trợ sắp xếpvà cải cách và phát triển doanh nghiệp

- Tại: Sngơi nghỉ thanh toán Kho bạc nhà nước.

- Nội dung chuyển tiền:

+ Đối cùng với Khoản đuc rút Quỹ vạc sinhtại chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn một thành viên bởi Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điềulệ là đơn vị mẹ của Tập đoàn kinh tế tài chính, shop bà mẹ của Tổngđơn vị bên nước, chúng tôi chị em trong team cửa hàng chị em - chủ thể con; shop tráchnhiệm hữu hạn một member chủ quyền vì chưng Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ;Doanh nghiệp bởi vì Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ chưa đưa thành công xuất sắc tytrách nát nhiệm hữu hạn một thành viên; cửa hàng trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên,Shop chúng tôi cổ Phần tất cả vốn đơn vị nước góp bởi Bộ, Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh giấc được giao thực hiệnquyền đại diện công ty cài Phần vốn công ty nước, ngôn từ chuyển tiền theo mẫu mã sau:Tên doanh nghiệp lớn - Tên đại diện chủ download - Nội dung nộp chi phí (ghi rõ theonhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh).

Ví dụ: Tổng đơn vị Giấy Việt Nam - Sở Công tmùi hương - Nộp chi phí thu từ phân phối cổ Phần lần thứ nhất.

+ Đối cùng với Khoản thu về Quỹ phân phát sinhtrên chúng tôi trách nhiệm hữu hạn một member vị công ty lớn công ty nước đầu tư100% vốn Điều lệ (doanh nghiệp cấp II), nội dung chuyển khoản theo mẫu sau: Têndoanh nghiệp - Tên đơn vị bà bầu (trực thuộc Sở, Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, thành phố) - Nộidung nộp tiền (ghi rõ theo nghiệp vụ kinh tế tài chính phạt sinh).

Ví dụ: chúng tôi A - Tổng công ty B(trực thuộc Bộ Công Thương) - Nộp giá trị Phần vốn chênhlệch tăng thêm từ thời gian xác minh quý hiếm công ty lớn cho thời khắc chuyển thành công ty cổ Phần.

Sau lúc nộp chi phí, đề nghị những doanhnghiệp gửi dĩ nhiên Ủy nhiệm bỏ ra cùng những làm hồ sơ, tài liệu liên quan mang lại Khoản phảinộp về Quỹ (theo xúc tiến nêu trên điểm 5 công văn này) nhằm so sánh.

3. Đôn đốc cáccông ty được giao tiến hành quyền thay mặt chủ cài Phần vốn công ty nước(bao hàm những doanh nghiệp lớn sẽ thống trị hoặc đã cung cấp không còn vốn công ty nước còn công nợvới Quỹ) thực hiện nộp chi phí về Quỹ (bao gồm cả lãi lờ lững nộp nếu như có) theo thôngtin nêu tại điểm 1 công văn này theo đúng phép tắc.

Trường vừa lòng các Bộ, UBND cung cấp tỉnh giấc,SCIC không tiến hành đôn đốc công ty nộp tiền về Quỹ cùng báo cáo theo đềnghị, Bộ Tài bao gồm vẫn tổng hợp báo cáo Thủ tướng nhà nước cẩn thận, cách xử trí theoquy định

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và ký kết của Quýđơn vị chức năng.

Nơi nhận: - Như trên; - Phó Thủ tướng tá Vương Đình Huệ (nhằm b/c); - Văn chống Chính phủ; - Ssinh sống thanh toán Kho bạc Nhà nước; - Lưu: VT, Cục TCDoanh Nghiệp (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Vnạp năng lượng Hiếu


UBND tỉnh……

Phụ lục 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN QUỸ HỖ TRỢSẮP XẾPhường DOANH NGHIỆP.. TẠI ĐỊA PHƯƠNG(Kèm theo công văn số …………………../BTC-TCDoanh Nghiệp ngày …../ ……/.……của Bộ Tài chính)

Đơn vịtính: đồng

TT

Nội dung

Tình hình quyết toán

Số phải nộp về Quỹ Trung ương trên thời gian quyết toán

Số gây ra sau thời khắc quyết toán

Số đã nộp về Quỹ HTSX & PTDN

Số còn bắt buộc nộp Quỹ Trung ương tại thời điểm báo cáo

Ghi chú

Đã quyết toán

Chưa quyết toán

Tổng cộng

Số dư bởi tiền

Số đề nghị thu

Tổng cộng

Số dư bằng tiền

Số yêu cầu thu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Quỹ cung ứng thu xếp công ty tại địa phương

Ghi chú: Để ship hàng mang đến công tác làm việc tổng hòa hợp ý kiến đề xuất đơn vị chức năng khi nhập dữ liệu không xóa chiếc, xóa cột của mẫu mã biểu

………., ngày…… tháng …… năm....... Đại diện UBND cấp thức giấc, thành thị.... (Ký thương hiệu, đóng dấu)

Bộ, ngành, UBND thức giấc....

Phú lục 2

A. Một số biết tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: ………………

5. Giấy đăng ký công ty lớn số: ……….Ngày ……………..

Xem thêm: Phần Mềm Copy Ảnh Từ Máy Tính Vào Iphone Dễ Dàng Nhất, Cách Sao Chép Ảnh Từ Máy Tính Vào Iphone/Ipad

7. Mã số thuế: ………………………………………….

8. Vốn Điều lệ trên thời điểm đăng ký lầnđầu là chủ thể cổ Phần: …………..đồng (Trong đó: vốn công ty nước:…………..đồng (chỉ chiếm ....% vốn Điều lệ)).

9. Ngày được cung cấp Giấy chứng nhận đăngký công ty lần đầu: ……../ …………./………..

10. Quyết định của cung cấp tất cả thẩm quyềnra mắt quý giá thực tế Phần vốn nhà nước tại thời điểm DN CPH bằng lòng chuyểnthành CTCP: Quyết định số ………..ngày .../………/

11. Vốn Điều lệ trên thời khắc báocáo: ………..đồng (Trong đó: vốn công ty nước: ………….đồng (chiếm....% vốn Điều lệ)).

12. Lợi nhuận sau thuế không phân phốilũy kế đến cuối 2016: …………… đồng.

13. Lợi nhuận sau thuế không phân phối2017: ……….. đồng.

Đơn vịtính: đồng

TT

Nội dung

Thời điểm ban đầu tính lãi chậm chạp nộp về Quỹ

Số nên nộp

Số sẽ nộp

Số còn đề xuất nộp

Ghi chú

Tổng cộng

Nợ gốc

Lãi chậm nộp

Tổng cộng

Nợ gốc

Lãi chậm trễ nộp

Ngày nộp

Tổng cộng

Nợ gốc

Lãi chậm rì rì nộp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Thu trường đoản cú cổ Phần hóa

1

Khoản chênh lệch thân quý hiếm thực tế Phần vốn đơn vị nước với mức vốn Điều lệ tại doanh nghiệp cổ Phần hóa

2

Thu tự tiền cung cấp cổ Phần

3

Khoản chênh lệch tăng thân cực hiếm thực tế vốn bên nước tại thời khắc doanh nghiệp lớn phê chuẩn chuyển thành công xuất sắc ty cổ Phần với mức giá trị thực tiễn vốn công ty nước tại thời khắc khẳng định cực hiếm doanh nghiệp để cổ Phần hóa

4

Thu sau cổ Phần hóa

4.1

Tiền thu từ việc chuyển nhượng vốn đơn vị nước, chuyển nhượng ủy quyền quyền cài đặt cổ Phần kiến tạo thêm

4.2

Cổ tức được phân chia bên trên vốn Nhà nước

4.3

Số tiền nhà nước cần tịch thu của bạn lao hễ thiết lập cổ Phần trả chậm

4.4

Giá trị cổ Phần công ty nước cấp cho cho những người lao cồn hưởng trọn cổ tức

4.5

Khoản chi phí người lao động dôi dư đã nhận được trợ cấp cho từ bỏ Quỹ hoàn trả lại Khi được tái tuyển chọn dụng

5

Thu khác

II

Tiền thu trường đoản cú vẻ ngoài thu xếp biến hóa khác

1

Thu trên thời khắc thu xếp đưa đổi

2

Thu sau khoản thời gian thu xếp đưa đổi

2.1

Tiền thu từ việc ủy quyền vốn bên nước, quyền góp vốn đối với Phần vốn công ty nước tại doanh nghiệp

2.2

Lợi nhuận được phân tách bên trên vốn Nhà nước

III

Thu từ lợi nhuận sau thuế với Khoản chênh lệch vốn công ty thiết lập lớn hơn vốn Điều lệ của những doanh nghiệp 100% vốn cài nhà nước đã có nhà thiết lập phê duyệt

IV

Điều hòa tự Quỹ cung ứng thu xếp công ty lớn của những Tập đoàn, Tổng chủ thể nhà nước, Cửa Hàng chúng tôi mẹ

V

Thu khác

Cộng

-

C. Đề xuất, đề nghị về Khoản lãichậm rãi nộp (nếu có)

Ghi chú:

- Nếu một ngôn từ phạt sinhnhiều thời điểm khác nhau thì ghi rõ ràng từng thời gian phát sinh ở dòng phíadưới.

- Đối cùng với gần như doanh nghiệpchưa xuất hiện report tài chính trên thời khắc report thì chỉ tiêu 13 Phần A là số ướctriển khai.

- Để giao hàng cho công tác tổngđúng theo kiến nghị đơn vị chức năng khi nhập dữ liệu ko xóa dòng, xóa cột của chủng loại biểu

………., ngày …… mon ……năm....... Người đại diện theo pháp luật (Ký tên, đóng dấu)

Bộ, ngành, UBND thức giấc....

Phụ lục 3

Đơn vịtính: đồng

TT

Tên doanh nghiệp

Số còn đề nghị nộp

Lợi nhuận sau thuế chưa phân pân hận lũy tiếp theo cuối 2016

Lợi nhuận sau thuế không phân phối 2017

Đề xuất, kiến nghị của chúng ta về Khoản lãi lờ lững nộp

Ghi chú

Tổng cộng

Nợ gốc

Lãi lờ đờ nộp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

chúng tôi A

2

chúng tôi B

………

Cộng

-

Ghi chú:

- Đối với những công ty chưabao gồm report tài bao gồm tại thời điểm report thì cột 7 là số ước triển khai.

- Để phục vụ mang đến công tác tổnghợp đề xuất đơn vị chức năng khi nhập dữ liệu ko xóa mẫu, xóa cột của mẫu biểu

………., ngày …… mon …… năm....... Đại diện Sở, ngành, UBND cấp tỉnh.... (Ký tên, đóng góp dấu)

Bài viết liên quan