Tháng 3 năm 2021 ngày nào tốt

Share:

Để giúp quý khách dễ dàng trong vấn đề xem ngày tốtmon 3 năm 2021 tương tự như thuận lợi trong Việc đối chiếu các ngày vào tháng 3/2021 cùng nhau. Chúng tôi đã Tổng vừa lòng tất cả ngày đẹp nhất trong tháng 32021 tương tự như giới thiệu những ngày chưa tốt vào thời điểm tháng.

Trong ngôi trường hòa hợp quý bạn ko đề xuất coi ngày giỏi tháng 3 năm 2021 tốt coi ngày rất đẹp tháng 3 năm 2021 bởi vì sẽ gồm dự tính triển khai các bước vào trong 1 ngày cụ thể vào thời điểm tháng 3, quý bạn vui lòng tìm tới ngày tương ứng với chọn coi cụ thể hoặc chọn hiện tượng Xem ngày tốt xấu giúp thấy một ngày rõ ràng.


Bạn đang đọc: Tháng 3 năm 2021 ngày nào tốt

Xem ngày tốt tháng 4 năm 2021


Xem ngày tốt tháng 5 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác công bố của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 3 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 3


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 3


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 3


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 3


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 3


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 3


Lịch âm

25

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 3


Lịch âm

26

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 3


Lịch âm

27

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 3


Lịch âm

28

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 3


Lịch âm

29

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 3


Lịch âm

1

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 3


Lịch âm

2

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 3


Lịch âm

3

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 3


Lịch âm

4

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 3


Lịch âm

5

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 3


Lịch âm

6

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Xem thêm: Các Phần Mềm Virus Tốt Nhất 2016, Top 10 Phần Mềm Diệt Virus Tốt Nhất 2016

Lịch dương

19

Tháng 3


Lịch âm

7

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 3


Lịch âm

8

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 3


Lịch âm

9

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 3


Lịch âm

10

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 3


Lịch âm

11

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 3


Lịch âm

12

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 3


Lịch âm

13

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 3


Lịch âm

14

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 3


Lịch âm

15

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 3


Lịch âm

16

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 3


Lịch âm

17

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng hòa hợp ngày xuất sắc mon 3 năm 2021 mà chúng tôi mong gửi cho chúng ta. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Thế bắt buộc, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu vào thời điểm tháng 3/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc phù hợp tuổi để có hiệu quả cụ thể cùng đúng chuẩn tốt nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc mon 1năm 2021 ♦Ngày tốt mon 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 1một năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 1hai năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng thông minh liệu có phải là thứ phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy syên điện thoại cảm ứng các có phần nhiều tích điện riêng, tùy theo biệt lập tựcủa dãy số nhưng Sim Smartphone rất có thể ảnh hưởng cho tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) hay xấu(hung)
*
Dùng gớm dịch lựa chọn sim phong thủy giỏi mang lại 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng đầy đủ gợi nhắc quẻ dịch slặng xuất sắc mang lại 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn hàng syên ổn phong thủyhợp tuổi thỏa mong ước cung ứng sự nghiệp, tài vận, tình duyên ổn nhà đạo xuất xắc giải phóng vậnhạn
*
Các nhiều loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Ngulặng tố với 3 Nhóm tính chất
*
đặc điểm 12 cung hoàng đạo Khi yêu thương và ma thuật từ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình nằm trong cung hoàng đạo nào và tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo nhằm tìm kiếm một ít tương xứng của bạn
*
điểm lưu ý tính giải pháp 12 cung hoàng đạo nam thiếu nữ đắm đuối nhất
*
Thiên Bình với Song Tử có bắt buộc cặp đôi bạn trẻ chổ chính giữa đầu ý vừa lòng dành cho nhau?
*
Giải mã bản trang bị sao cá thể và Hướng dẫn đọc bản trang bị sao miễn phí
*
Tính biện pháp cung Thiên Bình nam giới thiếu phụ gồm điểm gì đặc biệt quan trọng và thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử khi yêu với Điểm sáng tình thương cung Song Tử phái mạnh nữ
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 phái nữ mạng sinh năm 1954
Tử vi Giáp Ngọ 2021 phụ nữ mạng được luận là xấu nhiều giỏi ít

Xem ngày xuất sắc xấu

Bài viết liên quan