Lúc đối tượng này muốn đối tượng tê thực hiện việc gì thì bọn họ sẽ sử dụng câu mệnh lệnh hoặc câu cầu khiến xuất xắc còn gọi là câu giả định. Khác với câu mệnh lệnh, câu giả định sở hữu sắc thái cầu khiến chứ không tồn tại tính ép buộc.Trong câu giả định, người ta cần sử dụng dạng ngulặng thể không “to”của các động từ sau một số động từ chính với thường bao gồm “that”.

Bạn đang xem: Thức giả định trong tiếng anh

Ở bài này, xhct.vn sẽ cùng với các ạn tìm hiểu về cách sử dụng của câu giả định vào tiếng anh trên một số cấu trúc câu giả định tuyệt gặp.

1. Định nghĩa

“Subjunctive” -Câu giả địnhhay còn gọi làcâu cầu khiếnlà loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm việc gì. Câu giả định cótính chất cầu khiếnchứko mang ý nghĩa yêu thương cầu, nghiền buộcnhư câu mệnh lệnh.

2. Cách sử dụng

“Subjunctive” chủ yếu được sử dụng để nói đến những sự việc không chắc chắn sẽ xảy ra.

Ví dụ, chúng ta sử dụng Lúc nói về những sự việc nhưng một ai đó:+ muốn xảy ra+ dự đân oán sẽ xảy ra+ tưởng tượng xảy ra

Trong câu giả định, người ta cần sử dụng dạng nguim thểkhông tồn tại tocủa những động từ sau 1 động từ bao gồm mang tính chất cầu khiến. Thường cóthattrong câu giả định, trừ 1 số trường hợp đặc biệt.

Ví dụ: I suggest that you vày the project.

3. Một số cấu trúc câu giả định thường gặp

*

3.1 Câu giả định dùng would rather cùng that

a. Diễn tả sự việc ở hiện tại (present subjunctive):

Sử dụng khi người thứ nhất muốn người thứ nhị có tác dụng việc gì (nhưng làm cho hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai). lúc đó, động từ ở mệnh đề hai để ở dạng nguyên ổn thể ko to lớn với đặt not trước nguim thể ko to lớn với thể phủ định.

S1 + would rather that + S2 +

Ví dụ:

My sister would rather that I bởi vì the housework tomorrow.Chị gái tôi muốn tôi dọn dẹp công ty cửa vào ngày mai.

He would rather that his daughter not go trang chính late.Ông ấy không muốn đàn bà bản thân về nhà muộn.

Chụ ý:Ngữ pháp nói thời buổi này đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguim hình thức giả định.

b. Diễn tả sự việc đối lập với thực tế ở hiện tại

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ phân chia ở vượt khứ đơn, nếu sử dụng động từ to be thì phân tách là were ở tất cả các ngôi.

S1 + would rather that + S2 +

Ví dụ:

Lindomain authority would rather that her father worked fewer 10 hours per day as he used lớn. (In fact he works 10 hours per day).Lindomain authority muốn bố cô ấy làm việc ít hơn 10 tiếng 1 ngày như trước đây. (Trên thực tế bố cô ấy làm cho việc 10 tiếng mỗi ngày)

I would rather that today were Sunday. (Infact, it is not Sunday).Tôi muốn từ bây giờ là chủ nhât. (Trên thực tế bây giờ không là chủ nhật)

Nếu muốn thành lập thể phủ định sử dụng didn’t + verb hoặc were not sau chủ ngữ nhì.

Ví dụ:

Linda would rather that her father didn’t work more than 10 hours per day.Linda muốn bố cô ấy ko có tác dụng việc nhiều hơn 10 tiếng mỗi ngày.

I would rather that today were not Sunday.Tôi muốn hôm nay ko phải chủ nhật.

c. Diễn tả sự việc trái ngược với thực tế ở quá khứ

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ phân tách ở dạng vượt khứ kết thúc, ở thể phủ định sẽ gồm dạng hadn’t + pII

S1 + would rather that + S2 + past perfect …

Tom would rather that he had finished the work yesterday. (Tom did not finish the work yesterday).Tôm muốn anh ấy ngừng công việc ngày trong ngày hôm qua. (Tom đã không xong công việc ngày hôm qua)

Bill would rather that his girlfriover hadn’t gone baông xã her promise. (His girlfriover went back her promise).Bill muốn bạn gái mình ko thất hứa. (Bạn gái anh ấy đã thất hứa)

Chú ý:Ngữ pháp hiện đại cho phép lược bỏ that trong một số câu giả định dùng would rather

*

3.2. Câu giả định cần sử dụng với các động từ vào bảng dưới đây.

AdviseDemandPreferRequire
askinsistproposestipulate
commandmoverecommendsuggest
decreeorderrequesturge

– Trong câu nhất định phải cóthat.

– Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể khôngto.

S1 + verb + that + S2 +

Ví dụ:

I suggest that he kiểm tra the homework carefully.Tôi gợi ý anh ấy kiểm tra bài bác tập về bên thật cẩn thận.

Nếu bỏthatđi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng ngulặng thể cóto, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường.

Ví dụ:

I urge hlặng to lớn be faster.Tôi thúc giục anh ta nkhô cứng lên.

Chụ ý: Trong tiếng Anh của người Anh (British English), trước động từ nguim thể không lớn bao gồm should. Nhưng vào tiếng Anh của người Mỹ (American English) người ta bỏ nó đi.

Ví dụ:

The little boyinsisted thatthe toybebought immediately.Cậu nhỏ bé khăng khăng đòi mua đồ chơi ngay lập tức.

This schoolrequired thatall the studentsdothe entrance chạy thử.Trường học này yêu thương cầu mọi học sinh làm bài xích kiểm tra đầu vào.

3.3. Câu giả định sử dụng với tính từ

Các tính từ sử dụng vào câu giả định gồm những tính từ trong bảng dưới đây.

AdvisedNecessary

Essential

Vital

RecommendedUrgent
ImportantObligatoryRequiredImperative
MandatoryProposeSuggested

Trong công thức sau,adjectivechỉ định một trong những tính từ gồm vào bảng trên.

It + be + adjective sầu + that + subject … (any tense)

Ví dụ:

It is necessary that he water these trees everyday.Việc anh ấy tưới những cây này hằng ngày rất cần thiết.

It has been suggested that children play sports.Người ta gợi ý rằng trẻ em nên chơi thể thao.

Trong một số trường hợp bao gồm thể dùng danh từ tương ứng với những tính từ ở trên theo công thức sau.

It + be + noun that subject … (any tense)

Ví dụ:

It is a suggestion that children play sports.Có lời gợi ý rằng trẻ em cần chơi thể thao.

3.4.Dùng với một số trường hợp khác

– Câu giả định còn dùng được vào một số câu cảm thán, thường bao quát các thế lực khôn xiết nhiên.

Ví dụ:

God save sầu my family!Thần phù hộ đến gia đình tôi.

God be with you ! = good bye.Tạm biệt.

– Dùng với một số thành ngữ:Come what may: Dù gồm chuyện gì đi nữa.

Ví dụ:

Come what maywe will always be with you.Dù gồm chuyện gì đi nữa Shop chúng tôi vẫn luôn luôn mặt cạnh bạn.

If need be : nếu cần

Ví dụ:

If need bewe can buy another book.Nếu cần chúng ta hãy thiết lập quyển sách khác.

– Dùng với if this bevào trường hợp muốn nêu ra một giả định từ phía người nói nhưng không thật chắc chắn lắm về khả năng.

Ví dụ:

If this be hard person, you would be chosen.Nếu là một người chăm chỉ thì bạn bao gồm thể được chọn.

3.5.Câu giả định dùng với it is time

It is time (for smb) to lớn do smth : đã đến cơ hội phải làm gì. (thời gian vừa vặn, ko đưa ra giả định)

Ví dụ:

It is timefor himto getto lớn the gas station (just in time).Đã đến cơ hội anh ấy phải ra ga rồi. (vừa đúng giờ)

It is high/about time subject + simple past : đã đến dịp làm gì (giả định thời gian đến trễ một chút)

Chú ý:High/ aboutđược cần sử dụng trướctimeđể cung cấp ý nhấn mạnh.

Xem thêm: Download Canon Laser Shot Lbp, Driver Canon Laser Shot Lbp1210 32

Ví dụ:

It’s high timeIcamekhổng lồ the meeting (it is a little bit late). Đã đến lúc tôi đi họp rồi. (Hơi trễ một chút)

3.6. Cấu trúc giả định vớiAS IF/ AS THOUGH

as if/ as though(như thể là cứ như là) đứng trước mệnh đề diễn một điều không có thật hoặc trái với thực tế.

a. Nếu tình huống ở hiện tại:

Có thật:S + V-s/-es + as if / as though+ S +V-s/-es

Không bao gồm thật:S + V-s/-es + as if / as though+ S +V2/-ed

Ví dụ:

He actsas if/ as thoughhe knows the answers. (He really knows the answers).(Anh ta thể hiện cứ như anh ta đã biết đáp án rồi vậy - Sự thực là anh ta bao gồm biết đáp án)

He actsas though/ as ifhe knew the answers.(He doesn’t know the answers, he just pretover that he knows).(Anh ta thể hiện cứ như thể anh ta biết đáp án rồi vậy - Thực tế là anh ta chả biết gì sất)

2. Nếu tình huống ở thừa khứ:

Có thật:S + V2/-ed + as if/ as though + S + have/has + V3/-ed

Không tất cả thật:S + V2/-ed + as if + S + had + V3/-ed

Ví dụ:

She lookedas ifshe has had some bad news. (She really has some bad news).(Trông cô ấy cứ như là vừa nghe tin dữ ngừng vậy - Cô ấy sự thực gồm tin buồn)

She lookedas ifshe had had some bad news. (She has just waken up).(Trông cô ấy cứ như vừa nghe tin dữ ngừng vậy - Thực sự là mới ngủ dậy buộc phải mặt bờ phờ)