TÍNH ĐƯỜNG CHÉO HÌNH BÌNH HÀNH

Share:

Quý Khách do dự do dự cách làm tính con đường chéo hình bình hành như thế nào? Tính chất đường chéo cánh hình bình hành là gì? Tất cả sẽ được Cửa Hàng chúng tôi câu trả lời chi tiết trong nội dung bài viết bên dưới đây


Đường chéo cánh hình bình hành là gì?

Đường chéo hình bình hành là đường nối các đỉnh đối lập của hình bình hành lại cùng nhau. Độ dài hai đường chéo cánh của hình bình hành không cân nhau và không vuông góc với nhau. Hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm từng mặt đường.

Bạn đang đọc: Tính đường chéo hình bình hành

*

Công thức tính đường chéo cánh hình bình hành

Đường chéo hình bình hành là cnạp năng lượng bậc 2 của bình pmùi hương độ nhiều năm các cạnh trừ gấp đôi độ dài các cạnh nhân cos các góc được sản xuất bởi nhị cạnh kề nhau của hình bình hành.

d1,2 = √a2 + b2 – 2abcosα1,2

Trong đó:

d1,2 là đường chéo hình bình hànha, b là độ nhiều năm các cạnh của hình bình hànhα1, α2 là những góc được tạo vị 2 cạnh kề nhau của hình bình hànhα1 + α2 = 180ο

Bài thói quen đường chéo hình bình hành

lấy một ví dụ 1: Hình bình hành ABCD có AB = 6 centimet, BC = 7 cm, BD = 8 cm. Tính AC.

Xem thêm: Lyric/ Lời Bài Hát Dấu Tình Sầu, Dấu Tình Sầu

Lời giải

gọi I là giao điểm của hai tuyến đường chéo AC cùng BD => AI là con đường trung tuyến đường của tam giác ABD

Tính độ lâu năm AI: Áp dụng cách làm tính con đường trung tuyến

=> AI2 = (AB2 + AD2) : 2 – (BD2 : 4)

Tính độ nhiều năm AC: Vì I là trung điểm của AC đề nghị AC = 2.AI

lấy một ví dụ 2: Cho hình bình hành ABCD, Call J, K theo máy tự là trung điểm của cạnh CD với AB. Biết mặt đường chéo cánh BD cắt AJ, UK theo máy từ là MN. Chứng minch rằng DM = MN = NB

*

Ta có: AB = CD (Theo đặc điểm hình bình hành)

AK = ½ AB

CJ = ½ CD

AK = CJ (1)

Mặt khác: AB // CD

AK // CJ (2)

Từ (1) Và (2) ta được tđọng giác AKCJ là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối tuy nhiên song và cân nhau.

AJ // CK

Trong ∆ABM ta có:

K là trung điểm của cạnh AB

AJ // CK tuyệt KN // AM cần ta được BN = MN (theo đặc thù mặt đường mức độ vừa phải của hình tam giác)

Trong số đó ∆Dcông nhân ta có:

J là trung điểm của cạnh DC

AJ // CK giỏi JM // công nhân đề nghị DM = MN (Theo tính chất đường vừa phải của hình tam giác

DM = MN = NB

lấy ví dụ như 3: Cho hình bình hành MNPQ biết MN = 12cm, NP = 14centimet, PQ = 16cm. Hỏi MPhường.

*

Lời giải:

Call K là giao điểm của đường chéo cánh MP với NP

MK là mặt đường trung con đường của tam giác MNQ

Áp dụng theo bí quyết tính mặt đường trung tuyến đường ta được

MK2 = (MN2 + MQ2) : 2 – (NQ2 : 4) = (142 + 122) : 2 – (162 :4) = 106 => MK = √106

Vì K là trung điểm của cạnh MP.. yêu cầu MP = 2MK = 2√106

Ví dụ 4: Cho hình bình hành MNPQ biết chu vi hình bình hành bằng 20dm, chu vi tam giác MNQ bởi 18dm. Tính độ lâu năm cạnh NQ.

*

Lời giải:

Chu vi hình bình hành bằng MNPQ = 10dm => (MN + PQ) x 2 = 20dm

MN + MQ = đôi mươi : 2 = 10dm

Chu vi của ∆MNQ = MN + MQ + NQ = 18dm

NQ = 18 – (MN +MQ)

= 18 – 10

= 8dm

Ví dụ 5: Cho hình bình hành ABCD biết độ lâu năm cạnh AD = 8centimet, cạnh AC = 9.5cm, góc

Bài viết liên quan